Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
 
Thông tin tuyên truyền
 
​Kế hoạch 1919​/KH-SLĐTBXH Kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 
 
​Kế hoạch Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024
 
​Kế hoạch 1918/KH-SLĐTBXH ngày 19/02/2024 Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2024​
 
​==================================================================
 
​Quy chế này quy định về việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định ...
 
​Kế hoạch 196/KH-SLĐTBXH ngày 28/01/2022 về cải cách hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương năm 2022
 
​Kế hoạch 357/KH-SLĐTBXH ngyaf 08/3/2022 về ​Triển khai hoạt động truyền thông công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên ...
 
Kế hoạch 738/KH-SLĐTBXH ngày 26/4/202​  của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương​ về  Ứng dụng công nghệ thông năm 2022
 
 
 
Ảnh
Video