Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2015 NĂM 2020Phân loại 1TinKẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2015 NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
================
22/06/2020 10:00 SANoĐã ban hành

KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2015 NĂM 2020​​310-kh.signed.pdf

Hệ thống quản lý chất lượng  phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015Phân loại 1Hệ thống quản lý chất lượng  phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015/PublishingImages/Lists/HeThongIOS/EditForm/Ban%20cong%20bo.jpg
Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng  phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương
12/11/2019 12:00 CHNoĐã ban hành

Ban cong bo.jpg

  1. Quyết định số  2150/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/12/2020 ​công bố HTQLCL  phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015  2150-QD.signed.pdf

  2. DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 

STTTên tài liệuMã hiệu Lần ban hànhGhi chú
I. Thủ tục theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng ​ ​ ​ ​  
1.  Chính sách chất lượng CSCL01Chinh sach.pdf  
2.  Mục tiêu chất lượng MTCL01 1. Muc tieu.pdf MTCL2020.pdf
3.  Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  BMT01BAN MO TA .pdf
4.  Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ) QT-0101QT-01 Kiem soat .pdf
5.  Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội QT-0201QT-02  rui ro  co hoi.pdf
6.  Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượngQT-0301QT-03  ĐGNB H.pdf
7.  Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp QT-0401QT-04 Kiem soat.pdf
8.  Quy trình thực hiện hành động khắc phục QT-0501QT-05 HĐKP.signed.pdf
9.  Quy trình xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng QT-0601QT-06 xem xet .pdf
II. Quy trình giải quyết TTHC ​ ​ ​ ​  
I. Lĩnh vực Lao động ngoài nước ​ ​ ​  
1.                          Đăng ký hợp đồng cá nhận lao động thực tập dưới 90 ngàyQT-01/CSLĐ01QT-01.pdf
2.                          Đăng ký hợp đồng cá nhânQT-02/CSLĐ01QT-02 .pdf
3.                          Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngàyQT-03/CSLĐ01QT-03.pdf
​​II. Lĩnh vực An toàn lao động ​ ​ ​ ​  
1.                          Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B; Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng BQT-04/CSLĐ01QT-05 .pdf
2.                          Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B; Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng BQT-05/CSLĐ01QT-06 .pdf
3.                          Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao độngQT-06/CSLĐ01QT-08 .pdf
4.                          Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpQT-07/CSLĐ01QT-10 .pdf
5.                          Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp QT-08/CSLĐ01QT-11.pdf
​​ ​ ​ ​ ​III. Lĩnh vực Việc làm​ ​ ​ ​  
​1.Quy trình Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệpQT-01/BHTN​01
​2.Quy trình Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệpQT-02/BHTN​01
​3.Quy trình Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệpQT-03/BHTN​01
​4.Quy trình Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệpQT-04/BHTN​01
​5.Quy trình Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)QT-05/BHTN​01
​6.Quy trình Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)QT-06/BHTN​01
​7.Quy trình Giải quyết hỗ trợ học nghềQT-07/BHTN​01
​8.Quy trình Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làmQT-08/BHTN​01
​9.Quy trình Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng thángQT-09/BHTN​01
10.                          Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao độngQT-09/CSLĐ01QT-12 .pdf
11.                          Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQT-10/CSLĐ01QT-13 .pdf
12.                          Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQT-11/CSLĐ01QT-14 .pdf
13.                          Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQT-12/CSLĐ01QT-15 .pdf
14.                          Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamQT-13/CSLĐ01QT-19 .pdf
15.                          Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamQT-14/CSLĐ01QT-20 .pdf
​16.Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao độngQT-15/CSLĐ01QT-18 .pdf
​17.Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoàQT-16/CSLĐ01QT-17 .pdf
​​ ​ ​ ​ ​​ ​III. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
1.                          Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữuQT-17/CSLĐ01QT-22 .pdf
2.                          Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)QT-18/CSLĐ01QT-23 .pdf
​3.Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệpQT-19/CSLĐ​01QT-21.pdf
4.                          Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệpQT-20/CSLĐ01 QT-24.pdf
​5.Quy trình Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngQT-21/CSLĐ01
​6.Quy trình Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngQT-22/CSLĐ01
​7.Quy trình Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngQT-23/CSLĐ01
​8.Quy trình Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngQT-24/CSLĐ01
​9.Quy trình Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao độngQT-25/CSLĐ01
2. Lĩnh vực Người có công ​ ​ ​ ​  
34.                          Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao độngQT-01/NCC01QT-01.pdf
35.                          Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trầnQT-02/NCC01QT-02.pdf 
36.                          Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trầnQT-03/NCC01QT-03 .pdf
37.                          

Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp:

+ bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

+ bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

+ đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

+ bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra;

QT-04/NCC01QT-04 .pdf

38.                          

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

QT-05/NCC

01

QT-05 .pdf
39.                          Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khácQT-06/NCC01QT-06 .pdf
40.                          Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiếnQT-07/NCC01QT-07 .pdf
41.                          Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chế độ như thương binhQT-08/NCC01QT-08 .pdf
42.                          Giám định vết thương còn sótQT-09/NCC01QT-09 .pdf
43.                          Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binhQT-10/NCC01QT-10.pdf
44.                          Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa họcQT-11/NCC01QT-11 .pdf
45.                          Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa họcQT-12/NCC01QT-12 .pdf
46.                          Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đàyQT-13/NCC01QT-13 .pdf
47.                          Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tếQT-14/NCC01QT-14 .pdf
48.                          Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạngQT-15/NCC01QT-15 .pdf
49.                          Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có côngQT-16/NCC01QT-16 .pdf
50.                          Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạngQT-17/NCC01QT-17.pdf
51.                          Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩQT-18/NCC01QT-18.pdf
52.                          Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùngQT-19/NCC01QT-19 .pdf
53.                          Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độQT-20/NCC01QT-20 .pdf
54.                          Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chếtQT-21/NCC01QT-21 .pdf
55.                          Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờQT-22/NCC01QT-22.pdf
56.                          Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩQT-23/NCC01QT-23 .pdf
57.                          Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hìnhQT-24/NCC01QT-24.pdf
58.                          Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo với người có công với cách mạng và con của họQT-25/NCC01QT-25 .pdf
59.                          Giải quyết trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, CampuchiaQT-26/NCC01QT-26 .pdf
60.                          Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnhQT-27/NCC01QT-27 .pdf
3. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội ​ ​ ​ ​  
61.                          Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânQT-01/TNXH01QT-01 .pdf
62.                          Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânQT-02/TNXH01QT-02 .pdf
63.                          Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânQT-03/TNXH01QT-03 .pdf
64.                          Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânQT-04/TNXH01QT-04 .pdf
65.                          Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhânQT-05/TNXH01 QT-05.pdf
66.                          Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Cơ sở cai nghiện ma túyQT-06/TNXH01QT-06 .pdf
4. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp ​ ​ ​ ​  
67.                          Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thụcQT-01/GDNN01QT-01 .pdf
68.                          Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề tư thụcQT-02/GDNN01QT-02 .pdf
69.                          Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập; trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình DươngQT-03/GDNN01QT-03 .pdf
70.                          Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình DươngQT-04/GDNN01QT-04 .pdf
71.                          Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình DươngQT-05/GDNN01QT-05.pdf
72.                          Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình DươngQT-06/GDNN01QT-06 .pdf
73.                          Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình DươngQT-07/GDNN01QT-07.pdf
74.                          Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệpQT-08/GDNN01  QT-08.pdf
75.                          Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệpQT-09/GDNN01QT-09 .pdf
76.                          Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấpQT-10/GDNN01QT-10 .pdf
77.                          Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiQT-11/GDNN01QT-11 .pdf
78.                          Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình DươngQT-12/GDNN01  QT-12 .pdf
79.                          Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)QT-13/GDNN01QT-13 .pdf
80.                          Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiQT-14/GDNN01QT-14 .pdf
81.                          Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyệnQT-15/GDNN01QT-15 .pdf
82.                          Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyệnQT-16/GDNN01QT-16.pdf
83.                          Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyệnQT-17/GDNN01QT-17 .pdf
84.                          Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tự thụcQT-18/GDNN01QT-18 .pdf
85.                          Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thụcQT-19/GDNN01QT-19 .pdf
86.                          Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấpQT-20/GDNN01QT-20 .pdf
5. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội ​ ​ ​ ​  
87.                          Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tậtQT-01/BTXH01QT-01 .pdf
88.                          Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tậtQT-02/BTXH01QT-02 .pdf
89.                          Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đới với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiQT-03/BTXH01QT-03 .pdf
90.                          Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiQT-04/BTXH01QT-04 .pdf
91.                          Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiQT-05/BTXH01QT-05 .pdf
92.                          Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương và Xã hội cấpQT-06/BTXH01QT-06 .pdf
93.                          Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnhQT-07/BTXH01QT-07 .pdf
94.                          Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnhQT-08/BTXH01QT-08 .pdf
95.                          Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnhQT-09/BTXH01QT-09 .pdf
96.                          Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnhQT-10/BTXH01QT-10 .pdf
III. Quy trình quản lý nội bộ ​ ​ ​ ​  
97.                          Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "một cửa".QT-01/VP01Quy trình QT-01/VP​.pdf
98.                          Quy trình Xét thi đua khen thưởng kỷ luậtQT-02/VP01Tải về  
99.                          Quy trình thuộc lĩnh vực kế hoạch tài chính (Quyết toán kinh phí và thanh toán nội bộ)QT-01/KHTC01QT-01/KHTC​.pdfKế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thốngPhân loại 1TinHạ bútKế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương
08/01/2019 1:00 SAYesĐã ban hành

Kế hoạch số 4210/KH-SLĐTBXH ngày 27/12/2017 về việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  tỉnh Bình Dương
Tải Kế hoạch tại đây: kh-2017(1).pdf
Quyết định 1479/QĐ-SLĐTBXHPhân loại 1TinHạ bútQuyết định 1479/QĐ-SLĐTBXH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định 1479/QĐ-SLĐTBXH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
08/01/2019 1:00 SANoĐã ban hành

Quyết định 1479/QĐ-SLĐTBXH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng  phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Các lĩnh vực hoạt động của Sở Lao động - Thương binh  và Xã hội tỉnh Bình Dương
Phụ Lục kèm theo:
 
STT
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I
CÁC TÀI LIỆU HỆ THỐNG
1
Sổ tay chất lượng
2
Quy trình kiểm soát tài liệu
3
Quy trình kiểm soát hồ sơ
4
Quy trình đánh giá nội bộ
5
Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
6
Quy trình hành động khắc phục
7
Quy trình hành động phòng ngừa
8
Quy trình xem xét của Lãnh đạo
II
CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ
1
Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến; lưu trữ hồ sơ, tài liệu
2
Quy trình mua sắm, sửa chữa, quản lý tài sản cố định, trang thiết bị
3
Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.
4
Quy trình Xét thi đua khen thưởng kỷ luật
5
Quy trình thuộc lĩnh vực kế hoạch tài chính (Quyết toán kinh phí và thanh toán nội bộ)
III
CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC
1
Các Quy trình thuộc lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
1.1
Quy trình đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày
1.2
Quy trình đăng ký hợp đồng cá nhân
1.3
Quy trình đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa.
1.4
Quy trình báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động.
1.5
Quy trình thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc.
1.6
Quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A, Hạng B, hạng C
1.7
Quy trình gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý.
1.8
Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đồi Giấy chứng nhận hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý.
1.9
Quy trình thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A, hạng B, hạng C.
1.10
Quy trình khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tự có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
1.11
Quy trình hỗ trợ huấn luyện thông qua tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động
1.12
Quy trình hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
1.13
Quy trình hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho  doanh nghiệp
1.14
Quy trình cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
1.15
Quy trình cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
1.16
Quy trình gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
1.17
Quy trình báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
1.18
Quy trình đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài.
1.19
Quy trình xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
1.20
Quy trình cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
1.21
Quy trình cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
1.22
Quy trình thu hồi giấy phép lao động.
2
Các Quy trình thuộc lĩnh vực Lao động tiền lương - BHXH
2.1
Quy trình thẩm định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
2.2
Quy trình đăng ký nội quy lao động
2.3
Quy trình nhận thỏa ước lao động tập thể
2.4
Quy trình xếp hạng doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 
3
Các Quy trình thuộc lĩnh vực Dạy nghề
3.1
Quy trình công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.
3.2
Quy trình miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.
3.3
Quy trình công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
3.4
Quy trình thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
3.5
Quy trình thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
3.6
Quy trình chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
3.7
Quy trình giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
3.8
Quy trình chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
3.9
Quy trình đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
3.10
Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp.
3.11
Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp.
3.12
Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp.
3.13
Quy trình cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
3.14
Quy trình cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
3.15
Quy trình cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp).
3.16
Quy trình sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
3.17
Quy trình thành lập hội đồng trường trung cấp công lập thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
3.18
Quy trình miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
3.19
Quy trình cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở, UBND cấp huyện.
3.20
Quy trình thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tự thục.
3.21
Quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở, UBND cấp huyện.
3.22
Quy trình công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.
3.23
Quy trình miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập Sở, UBND cấp huyện.
3.24
Quy trình xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp.
4
Các Quy trình thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội
4.1
Quy trình đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
4.2
Quy trình đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
4.3
Quy trình giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
4.4
Quy trình cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
4.5
Quy trình cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp
4.6
Quy trình tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội cấp tỉnh 
4.7
Quy trình tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội cấp tỉnh 
4.8
Quy trình tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội cấp tỉnh 
4.9
Quy trình dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở bảo trợ  xã hội cấp tỉnh
4.10
Quy trình quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng 30% tổng lao động trở lên là người khuyết tật
4.11
Quy trình gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng 30% tổng lao động trở lên là người khuyết tật
5
Các Quy trình thuộc lĩnh vực Người có công
5.1
Quy trình giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động.
5.2
Quy trình hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần.
5.3
Quy trình giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần.
5.4
Quy trình hưởng lại chế độ ưu đăi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:
- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;
- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;
- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm Quy trình di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;
5.5
Quy trình giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ.
5.6
Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác.
5.7
Quy trình giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.
5.8
Quy trình giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
5.9
Quy trình giám định vết thương còn sót.
5.10
Quy trình giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh.
5.11
Quy trình giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
5.12
Quy trình giải quyết chất độc hóa học đối với trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi).
5.13
Quy trình giải quyết hưởng chế độ ưu đăi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
5.14
Quy trình giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
5.15
Quy trình giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.
5.16
Quy trình giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.
5.17
Quy trình sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công.
5.18
Quy trình di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng.
5.19
Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
5.20
Quy trình giải quyết chế độ ưu đăi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
5.21
Quy trình giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ.
5.22
Quy trình thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đă chết.
5.23
Quy trình xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ.
5.24
Quy trình bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.
5.25
Quy trình lập Sổ theo dơi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.
5.26
Quy trình thực hiện chế độ ưu đăi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.
5.27
Quy trình Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm–pu–chi-a.
5.28
Quy trình giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 
Tải văn bản tại đây: CongBoISO.pdf
 ​