Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463

Cơ cấu tổ chức

A. Sơ đồ tổ chức:

sodo1.png 
B.     Thông tin lãnh đạo:
                     Ban giám đốc:
Giám đốc: Lê Minh Quốc Cường
Điện thoại: (0274)3.668.568
 
Phó giám đốc: Hà Minh Trung
Điện thoại: (0274) 3.825.380
 
Phó giám đốc: Phạm Văn Tuyên
Điện thoại: (0274) 3.825.380
 
Phó giám đốc: Nguyễn Ngọc Hằng
Điện thoại: (0274) 3.824.420
 
                  Các phòng, đơn vị trực thuộc sở
      Văn phòng Sở:
Điện thoại: (0274) 3.822.463
 
Thông tin lãnh đạo:
Chánh Văn Phòng: Trịnh Thị Thúy Hằng
Điện thoại: 0909.203.304
 
Phó chánh Văn Phòng: Nguyễn Minh Nghĩa
Điện thoại: (0274) 3.827.271
 
Phó chánh  Văn Phòng: Nguyễn Kim Sơn
Điện thoại: (0274) 3.822.463
 
Bộ phận một cửa:
Điện thoại: (0274) 3835857
 
Bộ phận Pháp chế:
Điện thoại: (0274) 3.827.271
Chuyên viên: Nguyễn Thị Thùy Phương
Điện thoại: 0919.767.605
 
      Thanh tra Sở:
Điện thoại: (0274) 3827.421
 
Thông tin lãnh đạo:
Chánh Thanh tra: Nguyễn Kim Khánh
Điện thoại: 0903.690.591
 
Phó chánh Thanh tra: Nguyễn Xuân Diễm
Điện thoại: 0913.142.578

Phó chánh Thanh tra: Trần Thành Luyện
Điện thoại: 0918.066.262

      Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới:
Điện thoại: (0274) 3.836.334
 
Thông tin lãnh đạo:
Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Phương
Điện thoại: 0909.40.9988
 
      Phòng Bảo trợ xã hội:
Điện thoại: (0274) 3827.429
 
Thông tin lãnh đạo:
Trưởng  Phòng: Trịnh Thị Huyền
Điện thoại: 0123.445.4556
 
Phó Trưởng  Phòng: Bùi Văn Thuyết
Điện thoại: 0983.032837
 
      Phòng Kế hoạch - Tài chính:
Điện thoại: (0274) 3823.302 - 3835.857
 
Thông tin lãnh đạo:
Phó trưởng phòng: Nguyễn Thanh Bình
Điện thoại: 0918.185.371
 
Phó trưởng phòng: Nguyễn Cao Ngọc Thảo
Điện thoại: 0987.456.878
 
      Phòng Chính sách lao động:
Điện thoại: (0274) 3.872.067
Điện thoại: (0274) 3825.378
 
Thông tin lãnh đạo:
Trưởng  Phòng:Ngô Xuân Lãm
Điện thoại: 0913.144.320
 
Phó Trưởng  Phòng: Ngô Nguyễn Thái Hằng
Điện thoại: 0913.992.785
 
Phó trưởng phòng: Huỳnh Phượng Khanh
Điện thoại: 0918.506.836
 
      Phòng Dạy nghề :
Điện thoại: (0274) 3823.173
 
Thông tin lãnh đạo:
Trưởng phòng: Võ Đông Duy
Điện thoại: 0912.062.906
 
Phó trưởng phòng: Nguyễn Quang Đức
Điện thoại: 0914.508.809
 
 
      Phòng Người có công : 
Điện thoại: (0274) 3823.301
 
Thông tin lãnh đạo:
 
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Hải
Điện thoại: (0274) 3823.301

​Phó trưởng phòng: Bùi Văn Hưng
Điện thoại: 0913.163.395

 
Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội:
Điện thoại: (0274) 3825.379 - 3871.014
 
Thông tin lãnh đạo:
Trưởng phòng​: Bùi Công Khải
Điện thoại: (0274) 3.825.379
 
 Quỹ Bảo trợ trẻ em:
Điện thoại: (0274) 3.841.135
 
Thông tin lãnh đạo:
Giám đốc: Nguyễn Tấn Triệu
Điện thoại: 0907.931.987
 
Phó giám đốc: Bùi Thái Hiền
Điện thoại: (0274) 3.841.135
 
 Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh:
Email: bqlntls@gmail.com
Điện thoại: (0274) 3.948.946
 
Thông tin lãnh đạo:
Trưởng ban: Lê Cẩm Bình
Điện thoại: (0274) 3.948.946
Email: bqlntls@gmail.com
 
 Trung tâm Bảo trợ Xã hội:
Điện thoại: (0274) 825.317- 822.092- 512.380
 
Thông tin lãnh đạo:
Giám đốc: Nguyễn Bảo Thanh
Điện thoại: (0274) 3.840.213
 
Phó giám đốc: Lê Thị Hồng Phin
Điện thoại: (0274) 3822.463

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Phương
Điện thoại: 0983.032837

Phó Giám đốc: Đặng Minh Thu
Điện thoại: (0274) 3.897.454
 
Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Minh Phương
Điện thoại: (0274) 3.897.454
 
 Trung tâm dịch vụ việc làm:
WebSite: www.vieclambinhduong.vn 
Điện thoại: (0274) 3.811.047
 
Thông tin lãnh đạo:
Giám đốc: Đặng Thị Ngọc Thiên Hương
Điện thoại: (0274) 3.827.109
 
Phó giám đốc: Huỳnh Văn Lộc
Điện thoại: (0274) 3822.870
Email: lochv@binhduong.gov.vn  
 
Phó giám đốc: Nguyễn Thanh Phương
Điện thoại: (0274) 3822.870
 
Phó giám đốc: Nguyễn Trọng Thắng
Điện thoại: (0274) 3822.870
 
 Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương:
Điện thoại: (0274) 3.674.714
 
Thông tin lãnh đạo:
Giám đốc: Lê Văn Dũng
Điện thoại: (0274) 3.674.714
 
​Phó giám đốc: Nguyễn Phúc Ánh
Điện thoại: (0274) 3.674.714
 
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại: (0274) 3.674.714
 
 Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa:
Điện thoại:
 
Thông tin lãnh đạo:
 
Phó hiệu trưởng: Phạm Văn Ngàn
Điện thoại: 0913737624
 
Phó hiệu trưởng: Nguyễn Tấn Phước
Điện thoại: 0946221993

 

 Trường Trung cấp Kinh tế:
Điện thoại:
 
Thông tin lãnh đạo:
​ 
Hiệu trưởng: Phan Thanh Hà
Điện thoại: 0973533476

Phó hiệu trưởng: Đoàn Thị Minh Thuận

Điện thoại: 0907650669

Email: thuandtm.ld@binhduong.gov.vn

 
 Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp:
Điện thoại:
 
Thông tin lãnh đạo:
Hiệu trưởng: Huỳnh Kim Ngân
Điện thoại: 0907142167
 ​
 
C. Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 6 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi. phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
Điện thoại: (0274)3822463 - Fax:(0274)3827411