Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
 
Dự án đầu tư và đấu thầu
 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 với 10 chương 134 điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
 
Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐUK ngày 29/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội ...
 
​1.Bệnh viện chuyên Khoa Nhi, Bệnh viện Ung Bướu và Bệnh viện Đa Khoa tỉnh 1.500 giường - Qui mô diện tích sử dụng đất: 25 ...
 
 
 
Ảnh
Video