Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 29/04/2021, 11:00
Kế hoạch Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/04/2021

Tạo động lực cho các nhà giáo phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; đồng thời giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm với nhau trong công tác giảng dạy, từ đó nhằm đúc kết và phổ biến các phương pháp giảng dạy hay...

KẾ HOẠCH

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021

           

 

Căn cứ Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Công văn số 1030/TCGDNN-NG ngày 14/5/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc chuẩn bị Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021;

Thực hiện nhiệm vụ Công tác về quản lý giáo dục nghề nghiệp năm 2021 và chuẩn bị tham dự Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

 • Tạo động lực cho các nhà giáo phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; đồng thời giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm với nhau trong công tác giảng dạy, từ đó nhằm đúc kết và phổ biến các phương pháp giảng dạy hay, cùng những thiết bị, đồ dùng dạy học sáng tạo để áp dụng trong toàn tỉnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực sư phạm, học tập và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
 • Đánh giá năng lực thực chất của đội ngũ nhà giáo; khai thác và sử dụng sáng tạo, hiệu quả các trang thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học để phổ biến, áp dụng rộng rãi. Trên cơ sở đó, các cấp quản lý xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của đội ngũ nhà giáo trên địa bàn tỉnh để góp phần xây dựng hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chất lượng cao.
 • Lựa chọn được những bài giảng điển hình và những giáo viên tiêu biểu tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021.

2. Yêu cầu:

 • Đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiến hành tổ chức Hội giảng cấp cơ sở để chọn cử các giáo viên đạt giải cao tham gia. Lựa chọn được những bài giảng điển hình và những giáo viên tiêu biểu trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 • Bài giảng tham gia cần vận dụng các phương pháp dạy học đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tích cực; khai thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học, đặc biệt là thể hiện rõ vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động học tập và rèn luyện tay nghề và ý thức cho HSSV trong giảng dạy bộ môn.
 • 100% bài giảng phải được soạn theo kiểu bài giảng điện tử và được thực hiện theo đúng tiến độ môn học/mô đun. Nhà giáo tham gia được lựa chọn và thực hiện 01 bài giảng trong chương trình được phân công giảng dạy.
 • Hoạt động Hội giảng phải đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai minh bạch, công bằng, khách quan, thực chất và đúng theo quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1. Đối tượng tham gia:

 • Đơn vị đăng ký tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021 là các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 • Đối tượng tham gia là nhà giáo đang giảng dạy chuyên môn nghề và các môn học chung đạt giải cao tại Hội giảng cấp cơ sở được các đơn vị chọn cử (Lưu ý: ưu tiên tuyển chọn những nhà giáo dự thi có bài giảng tích hợp).

  2. Số lượng giáo viên mỗi đơn vị được cử tham gia:
TT

Loại hình

cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Số lượng

 người/đơn vị

1Trường Cao đẳng5-7
2Trường Trung cấp3-5
3Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp2-3
4Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp khác1-2
* Đơn vị có số lượng đăng ký nhiều hơn, xin vui lòng liên hệ với Phòng Dạy nghề để được hướng dẫn. Đồng thời đề nghị các đơn vị thông báo các giáo viên khác cùng tham dự theo dõi các giờ giảng để học tập kinh nghiệm và cổ vũ cho Hội giảng.

3. Thời gian tổ chức Hội giảng: 05 ngày, từ ngày 12/7/2021 đến 16/7/2021 (dự kiến Lễ Khai mạc ngày 13/7/2021, Lễ Bế mạc ngày 16/7/2021).

4. Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương (Địa chỉ: đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hoà, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương).

III. NỘI DUNG HỘI GIẢNG:

 - Nhà giáo tham gia Hội giảng thực hiện trình giảng 01 bài giảng (tích hợp, lý thuyết hoặc thực hành), đơn vị tham dự nhiều bài thì tổng các bài giảng lý thuyết không vượt quá 1/3 tổng số bài tham gia (đặc biệt chú trọng bài giảng tích hợp). Nội dung bài giảng do giáo viên tự chọn trong chương trình đào tạo mà giáo viên được phân công giảng dạy.

+ Thời gian trình giảng đối với bài giảng lý thuyết  là 45 phút, bài giảng tích hợp là 60 phút.

+ Thời gian trình giảng của bài giảng thực hành (phần hướng dẫn ban đầu) là 60 phút.

+ Đối tượng giảng dạy tại Hội giảng là học sinh thật hoặc giả định (Số lượng HSSV tham gia trong buổi giảng: lý thuyết 10 đến 15 HSSV; tích hợp 04 đến 08 HSSV).

- Giáo viên tham gia Hội giảng chỉ thực hiện trình giảng, không tổ chức kiểm tra nhận thức và xử lý tình huống sư phạm.

- Hồ sơ đăng ký tham gia Hội giảng, mẫu giáo án, phiếu đánh giá bài giảng,… và các nội dung khác liên quan đến Hội giảng được quy định chi tiết trong Quy chế tổ chức Hội giảng.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI GIẢNG

1. Cấp cơ sở: Các đơn vị tự xây dựng kế hoạch và đảm bảo kinh phí cho Hội giảng tại đơn vị và các khoản kinh phí luyện thi, vận chuyển trang thiết bị, học cụ và các chi phí khác của đoàn đến tham dự Hội giảng cấp tỉnh.

2. Cấp tỉnh:

Ban Tổ chức Hội giảng cấp tỉnh (Sở Lao động – TBXH) sẽ dự toán kinh phí theo định mức chi trả do ngân sách Nhà nước quy định đối với các nội dung: công tác tổ chức, Hội đồng giám khảo, công tác chấm thi, khen thưởng và hỗ trợ bồi dưỡng giờ giảng cho các nhà giáo dự thi,...

Ban Tổ chức khuyến khích các đơn vị có điều kiện đóng góp hỗ trợ thêm kinh phí cho đơn vị đăng cai nhằm tạo thuận lợi tổ chức Hội giảng được thành công và hiệu quả.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Dạy nghề (Sở Lao động - TBXH):

Tham mưu với lãnh đạo Sở và chủ trì, phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dự thảo các văn bản về việc thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, lựa chọn các thành viên vào Hội đồng giám khảo, Tiểu ban thư ký, xây dựng quy chế tổ chức hội giảng và chuẩn bị các điều kiện, tài liệu khác phục vụ Hội giảng.

2. Đơn vị đăng cai: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

Chuẩn bị: Phòng điều hành, hội trường cho Lễ Khai mạc và Bế mạc, các phòng trình giảng (dự kiến có 04 - 05 tiểu ban), hỗ trợ các đoàn bố trí trang thiết bị học cụ khi trình giảng, công tác an toàn, an ninh cho hội giảng, thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức Hội giảng giao (nội dung chi tiết có hướng dẫn sau).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Tổ chức Hội giảng cấp cơ sở tại đơn vị xong trước ngày 15/6/2021 (Các đơn vị đã tổ chức thì tiếp tục việc bồi dưỡng, luyện tập để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho giáo viên tham gia Hội giảng cấp tỉnh).

- Căn cứ vào kết quả Hội giảng cấp cơ sở, các đơn vị chọn cử giáo viên tham gia Hội giảng cấp tỉnh theo bảng phân bổ số lượng giáo viên tham gia cấp tỉnh (theo mục II.2). Trường hợp đặc biệt, các đơn vị không đủ điều kiện để tổ chức hội giảng cấp cơ sở thì tổ chức thao giảng theo các Khoa, Tổ bộ môn sau đó lựa chọn nhà giáo có đủ điều kiện được quy định tại Quy chế tổ chức Hội giảng.

- Báo cáo kết quả Hội giảng và đăng ký danh sách giáo viên tham gia Hội giảng cấp tỉnh về phòng Dạy nghề trước ngày 25/6/2021 (Mẫu đăng ký theo phụ lục đính kèm).

- Đăng ký cán bộ, nhà giáo của đơn vị tham gia Hội đồng giám khảo Hội giảng cấp tỉnh (Mẫu đăng ký theo phụ lục đính kèm). Tiêu chuẩn cán bộ, nhà giáo tham gia Hội đồng giám khảo được quy định tại Quy chế tổ chức Hội giảng.

 • Hồ sơ bài giảng tham gia Hội giảng cấp tỉnh gồm:

  + Giáo án có chữ ký của Trưởng bộ môn hoặc Trưởng khoa (theo mẫu quy định tại Quy chế tổ chức Hội giảng).

  + Đề cương bài giảng; đối với giờ giảng hướng dẫn thực hành kèm theo bảng quy trình và hướng dẫn học sinh luyện tập.

  + Các hồ sơ được đóng thành tập (05 tập/ bài giảng).

  - Thành lập đoàn tham dự Hội giảng cấp tỉnh và tổ chức vận chuyển trang thiết bị, mô hình học cụ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội giảng cấp tỉnh.

  - Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị tổ chức cho cán bộ, giáo viên đến tham dự để học hỏi kinh nghiệm tại Hội giảng đảm bảo tính nghiêm túc, an toàn, và có hiệu quả.

  Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2021. Trong quá thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần hướng dẫn thêm đề nghị các đơn vị liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Phòng Dạy nghề -  Điện thoại: 0274.3823.173)./.
Tải Kế hoạch + Biểu mẫu tại đây:   Tải về KeHoach.rar
Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video