Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 6, Ngày 04/08/2023, 10:00
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/08/2023
Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 26/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể ​​như sau:

1. Mức thu lệ phí

a) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài: 600.000 đồng/giấy phép.

b) Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài: 450.000 đồng/giấy phép.

c) Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài: 450.000 đồng/giấy phép.

2. Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí

a) Cơ quan thu lệ phí

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thu lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương thu lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Quản lý và sử dụng lệ phí

- Các cơ quan thu lệ phí nộp 100% số tiền thu được vào ngân sách nhà nước.

- Nguồn kinh phí cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán hàng năm của cơ quan thu lệ phí thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí và các quy định pháp luật có liên quan.

       Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tải toàn văn Nghị quyết tại đây:  Tải về Nghi_quyet_cap_giay_phep_cho_nguoi_lao_dong_signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   719
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video