Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn bản Quy phạm pháp luật
HƯỚNG DẪN NĐ 20 VÀ NQ 11 
Số Ký hiệu:
5283/SLĐTBXH 
Ban hành:
28/09/2021 
Người ký:
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
28/09/2021 
Trích yếu:
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 20 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 11 VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 
Nội dung Tập tin Đính kèm: