Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn bản Quy phạm pháp luật
XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 
Số Ký hiệu:
01/2019/TT-BLĐTBXH 
Ban hành:
02/01/2019 
Người ký:
THỨ TRƯỞNG BỘ LĐTBXH 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
15/03/2019 
Trích yếu:
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT DO HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT THỰC HIỆN 
Nội dung Tập tin Đính kèm: