Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn bản Quy phạm pháp luật
CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU TỈNH BÌNH DƯƠNG 
Số Ký hiệu:
05/2022/NQ-HĐND 
Ban hành:
20/07/2022 
Người ký:
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/08/2022 
Trích yếu:
QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2022-2025 
Nội dung Tập tin Đính kèm: