Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn bản Quy phạm pháp luật
CHẾ ĐỘ BẢO LƯU HỘ MỚI THOÁT NGHÈO 
Số Ký hiệu:
20/2021/NQ-HĐND 
Ban hành:
10/12/2021 
Người ký:
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/01/2022 
Trích yếu:
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI HỘ MỚI THOÁT NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
Nội dung Tập tin Đính kèm: