Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn bản Quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 26/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai  
Số Ký hiệu:
10/2023/NQ-HĐND 
Ban hành:
26/07/2023 
Người ký:
Nguyễn Văn Lộc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/08/2023 
Trích yếu:
quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Nội dung Tập tin Đính kèm: