Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn bản Quy phạm pháp luật
Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 – 2025 
Số Ký hiệu:
Số: 5907/KH-UBND 
Ban hành:
15/11/2023 
Người ký:
NGUYỄN LỘC HÀ 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
01/01/2024 
Trích yếu:
Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 – 2025 
Nội dung Tập tin Đính kèm: