Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn bản Quy phạm pháp luật
Quyết định số 39 về việc Bãi bỏ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn Tỉnh 
Số Ký hiệu:
 
Ban hành:
15/11/2023 
Người ký:
NGUYỄN LỘC HÀ 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
15/11/2023 
Trích yếu:
Bãi bỏ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn Tỉnh 
Nội dung Tập tin Đính kèm: