Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH  
Số Ký hiệu:
Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH 
Ban hành:
19/02/2024 
Người ký:
Thứ Trưởng Lê Tấn Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
04/05/2024 
Trích yếu:
Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 
Nội dung Tập tin Đính kèm: