Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn bản Quy phạm pháp luật
THÔNG TƯ 12/2023/TT-BLĐTBXH  
Số Ký hiệu:
Số: 12/2023/TT-BLĐTBXH 
Ban hành:
31/10/2023 
Người ký:
Thứ Trưởng Lê Tấn Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
15/12/2023 
Trích yếu:
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH 
Nội dung Tập tin Đính kèm: