Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn bản Quy phạm pháp luật
THÔNG TƯ 07/2023/TT-BLĐTBXH  
Số Ký hiệu:
Số: 07/2023/TT-BLĐTBXH 
Ban hành:
28/08/2023 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
15/10/2023 
Trích yếu:
THÔNG TƯ 07/2023/TT-BLĐTBXH NGÀY 28/08/2023 QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP; XẾP LƯƠNG, THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH 
Nội dung Tập tin Đính kèm: