Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn bản Quy phạm pháp luật
THÔNG TƯ 14/2023/TT-BLĐTBXH NGÀY 29/12/2023 VỀ DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CỦA 19 NGÀNH, NGHỀ DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH 
Số Ký hiệu:
Số: 14/2023/TT-BLĐTBXH 
Ban hành:
29/12/2023 
Người ký:
Thứ Trưởng Lê Tấn Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
14/02/2024 
Trích yếu:
THÔNG TƯ 14/2023/TT-BLĐTBXH NGÀY 29/12/2023 VỀ DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CỦA 19 NGÀNH, NGHỀ DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH 
Nội dung Tập tin Đính kèm: