Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
 
Biểu mẫu báo cáo
 
          Thực hiện công văn số 429/QHLĐTL-TL ngày 24/10/2018 của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nắm tình hình tiền lương, ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Công văn V/v nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch; chi trả tiền lương năm 2018, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2019Biểu mẫu LĐTL-BHXH01;#TinCông văn V/v nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch; chi trả tiền lương năm 2018, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2019/PublishingImages/files/Post/LDTLBHXH/20181123/0001.jpg

          Thực hiện công văn số 429/QHLĐTL-TL ngày 24/10/2018 của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nắm tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp về việc nghỉ tết, chi trả tiền lương năm 2018, kế hoạch thưởng Tết năm 2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương; Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau

Convan3974.doc

25/11/2018 11:33 SAĐã ban hành
Hướng dẫn phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao độngBiểu mẫu thanh tra01;#TinHướng dẫn phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

- Mẫu Phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp:

Tải văn bản tại đây: MauPhieutukiemtra.doc

- Hướng dẫn phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động:

Tải văn bản Hướng dẫn tại đây: HD.pptx

12/03/2018 3:21 SAĐã ban hành

- Mẫu Phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp:

Tải văn bản tại đây: MauPhieutukiemtra.doc

- Hướng dẫn phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động:

Tải văn bản tại đây: HD.pptx

Hướng dẫn báo cáo chi trả tiền lương năm 2017, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2018Biểu mẫu LĐTL-BHXH01;#TinHướng dẫn báo cáo chi trả tiền lương năm 2017, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
                       Kính gửi:     
                                     - Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore;
                                     - Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương;
                                     - Phòng Lao động-TBXH các huyện, thị xã, thành phố;
                                     - Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
           Thực hiện công văn số 258/QHLĐTL-TL ngày 27/11/2017 của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nắm tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương; Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh....
==============================================================================
Tải Công văn và Biểu mẫu tại đây: BieuMau.doc
 
06/12/2017 1:33 SAĐã ban hành
                       Kính gửi:     
                                     - Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore;
                                     - Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương;
                                     - Phòng Lao động-TBXH các huyện, thị xã, thành phố;
                                     - Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
        Thực hiện công văn số 258/QHLĐTL-TL ngày 27/11/2017 của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nắm tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương; Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau nhằm ổn định tình hình quan hệ lao động, tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp tập trung sản xuất, kinh doanh và người lao động an tâm làm việc:  
1. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương
  1. Nghỉ tết Nguyên đán năm 2018
Người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương những ngày tết sau đây :
- Tết Dương lịch: 01 ngày (thứ hai ngày 01/01/2018).
- Tết Nguyên đán Mậu Tuất: 05 ngày.
Trường hợp nếu ngày nghỉ tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.
Người sử dụng lao động thỏa thuận với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở về lịch nghỉ trước và sau Tết Nguyên đán nhằm tạo điều kiện cho người lao động có đủ thời gian về quê đón Tết Nguyên đán và thông báo công khai để người lao động biết và thực hiện.
  1. Tiền lương, tiền thưởng
      Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong năm 2017, người sử dụng lao động tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai kế hoạch thưởng cho người lao động trên cơ sở các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương, trả thưởng của doanh nghiệp, cụ thể:
- Thông tin sớm cho người lao động biết được kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết dương lịch, Tết âm lịch năm 2018 (tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết…), thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện kế hoạch.
- Thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch về chi trả tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2018 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ tiền lương, nợ tiền thưởng của người lao động dẫn đến tranh chấp lao động xảy ra.
Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn, người sử dụng lao động cần trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động để cùng phối hợp, có kế hoạch thưởng Tết và hỗ trợ cho người lao động.
c. Thống kê, dự báo số lượng công nhân lao động xa quê ở lại ăn tết tại tỉnh Bình Dương của doanh nghiệp và tổng hợp báo cáo tiền lương năm 2017, tiền thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2018.
Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nằm ngoài khu công nghiệp, báo cáo gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31/12/2017. Địa chỉ: Tầng 6, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương hoặc gửi qua địa chỉ email: tienlan04032009@gmail.com, điện thoại 0274.3825378. Biểu mẫu số 01(đính kèm).
2. Đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố nắm tình hình tiền lương, nợ lương (nếu có) năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết năm 2018, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện của các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý với các nội dung trên.
      Báo cáo gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 08/01/2018 và gửi qua địa chỉ email: tienlan04032009@gmail.com hoặc fax số 0274.3827411. Biểu mẫu số 2 và mẫu số 3 (đính kèm).
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rất mong sự phối hợp của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp báo cáo các nội dung trên về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng thời gian nêu trên. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn và giải đáp kịp thời.
      Biểu mẫu báo cáo tải từ website của Sở Lao động – TB&XH  theo địa chỉ: http://soldtbxh.binhduong.gov.vn, chọn mục Biểu mẫu báo cáo/Biểu mẫu LĐTL-BHXH./.
=======================================================================================
Tải Công văn và Biểu mẫu tại đây: BieuMau.doc
Biễu mẫu báo cáo tình hình lao động của  địa phương 6 tháng đầu 2018 (Huyện/thị)Biểu mẫu Việc làm - ATLĐBiễu mẫu báo cáo tình hình lao động của  địa phương 6 tháng đầu 2018 (Huyện/thị)/PublishingImages/2017/11/nlarge.100e2261a61d7f95d5d392cab5cfcf97.jpg
1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình tại địa phương 6 tháng đầu năm 2018 theo Phụ lục VII Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại địa phương 6 tháng đầu năm 2018 theo mẫu số 02 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Tổng hợp báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động, báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài, tai nạn lao động và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2018 trong các doanh nghiệp tại địa phương.
3.1. Báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu số 03a; Mẫu số 06 Mẫu số 08: Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
3.2. Báo cáo tình hình lao động nước ngoài của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu số 15: Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
3.3. Báo cáo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2018 theo quy định Phụ lục XII mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ).
3.4. Tổng hợp tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn theo Phụ lục XVI mẫu báo cáo tai nạn lao động của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn (Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Tải Công văn tại đây: 1535-VL_ATLD.pdf
Tải biểu mẫu tại đây: BieuMau01.doc
28/11/2017 3:55 SANoĐã ban hành
Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố.
            
           Thực hiện Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2014 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình; Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động về việc làm; Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2016 quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định về báo cáo tình hình lao động của địa phương 6 tháng đầu 2018 của địa phương. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo như sau:
1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình tại địa phương 6 tháng đầu năm 2018 theo Phụ lục VII Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại địa phương 6 tháng đầu năm 2018 theo mẫu số 02 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Tổng hợp báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động, báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài, tai nạn lao động và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2018 trong các doanh nghiệp tại địa phương.
3.1. Báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu số 03a; Mẫu số 06 Mẫu số 08: Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
3.2. Báo cáo tình hình lao động nước ngoài của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu số 15: Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
3.3. Báo cáo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2018 theo quy định Phụ lục XII mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ).
3.4. Tổng hợp tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn theo Phụ lục XVI mẫu báo cáo tai nạn lao động của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn (Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
 (Biểu mẫu quy định tại website của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh: http://soldtbxh.binhduong.gov.vn)
Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở trước ngày 05/6/2018  Đồng thời gửi qua địa chỉ mail: phongvieclam.sldbd@gmail.com.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rất mong sự phối hợp của các UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 Trân trọng!
Tải Công văn tại đây: 1535-VL_ATLD.pdf
Tải biểu mẫu tại đây: BieuMau01.doc
Biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động  6 tháng đầu 2018 (Doanh Nghiệp)Biểu mẫu Việc làm - ATLĐBiểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động  6 tháng đầu 2018 (Doanh Nghiệp)/PublishingImages/2017/11/nlarge.22c9dc3081886ca92adc221f4ca820da.jpg
1.  Báo cáo tình hình thay đổi lao động trong các doanh nghiệp theo Mẫu số 03; Mẫu số 05 Mẫu số 07 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
 2. Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài theo Mẫu số 14 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
3. Báo cáo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2018 theo quy định Phụ lục XII mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ).
4. Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp
Tải Công văn tại đây: 1534-VL_ATLD.pdf
Tải Biểu mẫu tại đây: Bieumau02.doc
28/11/2017 3:50 SANoĐã ban hành

           Kính gửi: Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Tỉnh. 

         Thực hiện Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động về việc làm; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp;

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu 2018 của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị:

1.  Báo cáo tình hình thay đổi lao động trong các doanh nghiệp theo Mẫu số 03; Mẫu số 05 Mẫu số 07 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.

 2. Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài theo Mẫu số 14 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

3. Báo cáo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2018 theo quy định Phụ lục XII mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ).

4. Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định về thông báo tình hình biến động lao động tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì “Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 với Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo)”. Biểu mẫu số 29, hướng dẫn cách ghi và nhập dữ liệu người lao động đã được Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương đăng tải tại địa chỉ: http://vieclambinhduong.vn, Sở đề nghị các doanh nghiệp trước ngày 03 hàng tháng thực hiện báo cáo theo mẫu và gửi về Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương theo địa chỉ: số 369 Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương, hoặc qua hộp thư điện tử: vieclambd@gmail.com.

5. Thời gian và hình thức báo cáo

Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05/6/2018 đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ Email:

5.1. Báo cáo tình hình thay đổi lao động; tình hình sử dụng lao động nước ngoài:

 phongvieclam.sldbd@gmail.com, điện thoại: 0274.3872.067.

5.2. Báo cáo tình hình tai nạn lao động:

thanhtralaodongtinhbinhduong@gmail.com, điện thoại: 0274.3827.421.

5.3  Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp:

vieclambd@gmail.com - hotro@vieclambinhduong.vn,

Điện thoại: 0274.3822870 - 3899019

 (Biểu mẫu quy định tại website của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh: http://soldtbxh.binhduong.gov.vn)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp báo cáo kịp thời theo quy định./.

Tải Công văn tại đây: 1534-VL_ATLD.pdf
Tải Biểu mẫu tại đây: Bieumau02.doc
Biểu mẫu Báo cáo về tình hình sử dụng lao động, lao động nước ngoài năm 2017 của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý Ban Quản lý KCN Biểu mẫu Việc làm - ATLĐBiểu mẫu Báo cáo về tình hình sử dụng lao động, lao động nước ngoài năm 2017 của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý Ban Quản lý KCN /PublishingImages/2017/11/nlarge.22a3a733b19cea6627a9659dd62c7e85.jpg
1. Báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu số 03a; Mẫu số 06 Mẫu số 08: Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
2. Báo cáo tình hình lao động nước ngoài của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu số 15: Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
Tải Công văn tại Đây: 1536-VL_ATLD.pdf
Tải Biểu mẫu tại Đây: Bieumau03.doc
28/11/2017 3:40 SANoĐã ban hành
 Kính gửi:                                                                                          
- Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore;
   - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
                             
        Thực hiện Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm;
       Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định về tình hình sử dụng lao động, lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương,
       Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp như sau:
1. Báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu số 03a; Mẫu số 06 Mẫu số 08: Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
2. Báo cáo tình hình lao động nước ngoài của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu số 15: Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
       Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở trước ngày 05/6/2018 đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ Email phongvieclam.sldbd@gmail.com,
       Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rất mong sự phối hợp của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo kịp thời theo quy định./.
Tải Công văn tại Đây: 1536-VL_ATLD.pdf
Tải Biểu mẫu tại Đây: Bieumau03.doc
Ảnh
Video