Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
 
Thủ tục hành chính
 
Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương
 
Quyết định: Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân ...
 
STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘGHI CHÚ1Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiToàn trình 2Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực ...
 
STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘGHI CHÚ1Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngàyMột phần 2Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kếtMột phần 3Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa ...
 
STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘGHI CHÚ1Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đìnhCung cấp thông ...
 
STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘGHI CHÚ1Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyệnMột phần 2Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.Một phần 3Thu hồi giấy phép hoạt động cai ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
LĨNH VỰC VIỆC LÀMLĩnh vực việc làmLĨNH VỰC VIỆC LÀM/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Bình Dương
19/04/2024 12:00 CHNoĐã ban hành
STTMã TTHCTên thủ tục hành chínhGhi chú
​11.001978Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
21.001973Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
31.001966Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
42.001953Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
52.000178Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
61.000401Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)
72.000839Giải quyết hỗ trợ học nghề
82.000148Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
91.000362Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng
1045-QD.signed.pdf
LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘILĩnh vực Bảo trợ xã hộiTinLĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định: Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương.
(Kèm Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh Bình Dương).
13/03/2024 10:00 SAYesĐã ban hành

1Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiMột phần 
2Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiMột phần 
3Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyệnMột phần 
4Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyệnMột phần 
5Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tậtMột phần 
6Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiMột phần 
7Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyệnMột phần 
8Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấpMột phần 
9Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiMột phần 
QĐUBND TỈNH- SỬA ĐỔI BỘ TTHC BẢO TRỢ XÃ HỘI 2024.pdf

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆPLĩnh vực Giáo dục nghề nghiệpLĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
22/09/2022 11:00 SANoĐã ban hành
STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘGHI CHÚ
1Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiToàn trình 
2Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngMột phần 
3Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thụcMột phần 
4Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngMột phần 
5Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bànMột phần 
6Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập.Một phần 
7Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần 
8Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.Một phần 
9Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần 
10Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trịMột phần 
11Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.Một phần 
12Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần 
13Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoàiMột phần 
14Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngMột phần 
15Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệpMột phần 
16Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệpMột phần 
17Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệpMột phần 
18Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuậnToàn trình 
19Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thụcToàn trình 
20Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.Toàn trình 
21Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thụcToàn trình 
22Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngToàn trình 
23Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệpToàn trình 
24Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnToàn trình 
25Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuậnToàn trình 
26Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoàiToàn trình 
27Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiToàn trình 
28Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngToàn trình 


LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚCLĩnh vực lao động ngoài nướcLĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
22/09/2022 11:00 SANoĐã ban hành
LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNGLĩnh vực người có côngLĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
22/09/2022 11:00 SANoĐã ban hành
STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘGHI CHÚ
1Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đìnhCung cấp thông tin 
2Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiếnCung cấp thông tin 
3Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiếnCung cấp thông tin 
4Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có côngCung cấp thông tin 
5Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lýCung cấp thông tin 
6Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công anCung cấp thông tin 
7Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.Cung cấp thông tin 
8Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trầnCung cấp thông tin 
9Hưởng lại chế độ ưu đãiCung cấp thông tin 
10Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngCung cấp thông tin 
11Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lênCung cấp thông tin 
12Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binhCung cấp thông tin 
13Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khácCung cấp thông tin 
14Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"Cung cấp thông tin 
15Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công anCung cấp thông tin 
16Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao độngCung cấp thông tin 
17Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩCung cấp thông tin 
18Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.Cung cấp thông tin 
19Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chiaCung cấp thông tin 
20Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tếCung cấp thông tin 
21Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.Cung cấp thông tin 
22Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống PhápCung cấp thông tin 
23Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binhCung cấp thông tin 
24Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dânCung cấp thông tin 
25Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trúCung cấp thông tin 
26Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩCung cấp thông tin 
27Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩCung cấp thông tin 
28Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạngCung cấp thông tin 
29Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩCung cấp thông tin 
30Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công anCung cấp thông tin 
31Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa họcCung cấp thông tin 
32Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng.Cung cấp thông tin 
33Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đàyCung cấp thông tin 
34Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa họcCung cấp thông tin 
35Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binhCung cấp thông tin 
36Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.Cung cấp thông tin 
37Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lýCung cấp thông tin 


LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘILĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hộiLĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
22/09/2022 11:00 SANoĐã ban hành
Ảnh
Video