Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksLịch Làm Việc ngày

Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Nội dung
  
  
  
  
collapse Ngày họp : 30/01/2018 ‎(1)
  
1
​Sáng:
 

 - 08 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp mặt cán bộ, chiến sĩ tham gia Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 (Theo Kế hoạch số 5897/KH-UBND ngày 26/12/2017) của UBND tỉnh)

      Địa điểm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương

 

 - Giám đốc Trần Bá Luận, PGĐ Vương Thế Hùng cùng với Phòng QLKCHTGT và Phòng QLCL hợp với các đơn vị về công tác thực hiện duy tu, sửa chữa năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

 

 - 8 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu dự Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng

collapse Ngày họp : 29/01/2018 ‎(1)
  
1
Sáng:

 - 08 giờ, Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở.

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

 

 - 09 giờ, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp xét bổ sung đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017

      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải

 

 - PGĐ Vương Thế Hùng họp với Sở Công thương.

      Địa điểm: Sở Công thương.

 

 - 08 giờ, PGĐ Nguyễn Chí Hiếu làm việc với Đoàn kiểm tra phục vụ Tết năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải.

      Thành phần: Các phòng: Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và ATGT, Quản lý Vận tải và Phương tiện,  Thanh tra Giao thông vận tải.

      Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giao thông vận tải

Chiều:

 - 13 giờ 30,  Giám đốc Trần Bá Luận và PGĐ Vương Thế Hùng dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối mở rộng; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

      Địa điểm: Hội trường D1 - Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

collapse Ngày họp : 27/12/2017 ‎(1)
  
1

Sáng:
- 08 giờ, Hội nghị kiểm điểm Ban Giám đốc Sở.
      Thành phần: Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở,  Chủ tịch công đoàn cơ sở,  Bí thư đoàn cơ sở,  Trưởng, phó các phòng thuộc Sở,  Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở, 
      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải
Chiều:

collapse Ngày họp : 26/12/2017 ‎(2)
  
1

PGĐ Vương Thế Hùng tiếp xúc cử tri phường Tân Hiệp

Hội trường UBND phường Tân Hiệp
  
1

PGĐ Vương Thế Hùng dự tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Tân, Phú Chánh

Hội trường UBND xã Vĩnh Tân​PGĐ Vương Thế Hùng
collapse Ngày họp : 25/12/2017 ‎(1)
  
1

Hội nghị kiểm điểm Ban Giám đốc Sở.

Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở,  Chủ tịch công đoàn cơ sở,  Bí thư đoàn cơ sở,  Trưởng, phó các phòng thuộc Sở,  Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở,Hội trường - Sở Giao thông vận tải
collapse Ngày họp : 17/12/2017 ‎(1)
  
1
​Sáng/ Chiều
  - PGĐ Vương Thế Hùng (tiếp tục) dự diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.
      Địa điểm: Công ty TNHH Lode Star và Công ty Sơn Toa - Việt Nam

 ​
collapse Ngày họp : 16/12/2017 ‎(1)
  
1
​Sáng:
 - PGĐ Vương Thế Hùng dự diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017 (02 ngày)
      Địa điểm: Công ty TNHH Lode Star và Công ty Sơn Toa - Việt Nam
collapse Ngày họp : 15/12/2017 ‎(1)
  
1

Sáng:
 - Giám đốc Trần Bá Luận cùng với Tỉnh ủy Bình Dương tiếp đoàn công tác của Tỉnh ủy Tây Ninh (Theo lịch Chương trình số 66-CTr/TU ngày 08/12/2017 của Tỉnh ủy Bình Dương)
 - Chi bộ Văn phòng họp kiểm điểm đảng viên năm 2017.
      Thành phần: Tất cả các đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.
      Địa điểm: Hội trường - Sở Giao thông vận tải
collapse Ngày họp : 14/12/2017 ‎(1)
  
1
​Chiều:
- 14 giờ, Phó GĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự họp kiểm điểm Chi bộ Ban ATGT
collapse Ngày họp : 13/12/2017 ‎(1)
  
1
​Chiều:
 - 14 giờ, Giám đốc Trần Bá Luận dự họp triển khai Đoàn Thanh tra trách nhiệm năm 2017
      Địa điểm: Phòng họp 2 - Thanh tra tỉnh (Tháp B, tầng 5, Trung tâm hành chính tỉnh)
collapse Ngày họp : 12/12/2017 ‎(1)
  
1
​Sáng:
 - 07 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng dự Hội nghị Tổng kết diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017.
      Địa điểm: Hội trường A, Bộ huy quân sự tỉnh Bình Dương
collapse Ngày họp : 11/12/2017 ‎(1)
  
1
Sáng:
 - 08 giờ, Toàn thể cán bộ, đảng viên học Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành trung ương khóa XII (01 ngày)
      Địa điểm: Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh cũ, đường yersin
 - 07 giờ 30, PGĐ Nguyễn Hữu Tuấn dự Hội nghị tổng kết việc thí điểm đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
      Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy
 - 07 giờ 30, PGĐ Vương Thế Hùng dự kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên.
      Địa điểm: Thị xã Tân Uyên
Chiều:
 - 13 giờ 30, Phó GĐ Vương Thế Hùng dự họp Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy​