Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksListSurveyQuestion - Câu hỏi
ListSurveyQuestion - Câu hỏi

Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
  
  
  
Các câu trả lời
  
  
  
  
Được phép chọn nhiều đáp án
a.Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh phong trào chống tiêu cực khi làm nhiệm vụ
b. Xử lý điểm đen về tai nạn giao thông
c. Tăng cường chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông
d. Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước
e. Nâng cao ý thức người tham gia giao thông
f. Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông
g. Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện
h. Tất cả các ý kiến trên
NoNo