Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
 
Thông tin tuyên truyền
 
Kế hoạch 506/KH-SLĐTBXH​ ngày 05/4/2022 về cải cách hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025
 
Công bố kèm theo Quyết định này 187 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Uỷ ban nhân dân cấp xã/ Cơ quan khác ...
 
​Thực hiện kế hoạch công tác ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương ban hành lịch tiếp công dân định kỳ quý IV năm 2021 ...
 
​Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Bình Dương Về việc ban hành Chương trình hành động vì  trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030
 
​Tạo động lực cho các nhà giáo phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; đồng thời giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm với nhau trong công tác giảng dạy, từ đó nhằm ...
 
Kế hoạch số 259/​KH-SLĐTBXH ngày 19/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Cải cách hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương năm 2021​
 
Kế hoạch số 726/​KH-SLĐTBXH ngày 3/2/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Ứng dụng công nghệ thông năm 2021 726-KH.signed.pdf​
 
​Kế hoạch số 727/​KH-SLĐTBXH ngày 3/2/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Áp dụng , duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO ...
 
Kế hoạch số 723/KH-SLĐTBXH​ ngày 3/2/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về ​Triển khai hoạt động truyền thông công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ ...
 
 
 
Ảnh
Video