Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 5, Ngày 31/12/2020, 14:00
BÌNH DƯƠNG: SÁP NHẬP TRUNG TÂM GDNN NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀO TRUNG TÂM BẢO TRỢ VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH TỪ NGÀY 01/01/2021.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/12/2020
Chiều ngày 30/12/2020, tại Hội trường Sở, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Người khuyết tật (TTGDNNNKT) vào Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Bình Dương (TTBT&CTXH). Đồng thời trao các Quyết định về công tác kiện toàn cấp ủy Chi bộ TTBT&CTXH.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, các đồng chí trong Ban lãnh đạo 2 Trung tâm, các đồng chí là đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở.

Trong sự xúc động bùi ngùi, đồng chí Hà Minh Trung – Phó Giám đốc Sở đã chia sẻ những cảm xúc bồi hồi trước thời điểm thực hiện việc giải thể TTGDNNNKT để sáp nhập vào TTBT&CTXH, chấm dứt sứ mệnh lịch sử của TTGDNNNKT theo tình hình phát triển thực tế của xã hội. Đồng chí nhấn mạnh: sáp nhập về đơn vị mới với mô hình hoạt động mới – không có nghĩa là vai trò GDNNNKT sẽ bị mai một đi mà là tương lai hướng phát triển nối dài hơn nữa, mở rộng đối tượng hơn nữa, nhân văn hơn nữa, không chỉ gói gọn ở đối tượng người khuyết tật mà mở rộng đến đối tượng là người yếm thế, đối tượng bị mua bán, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo và cận nghèo, người có nhu cầu học nghề trong xã hội, v.v… Với những nét tương đồng giữa 02 đơn vị (chức năng nuôi dưỡng, dạy nghề, tiếp nhận tạm thời, cung cấp dịch vụ ra cộng đồng, v.v..), chung quy là phục vụ đối tượng yếm thế trong xã hội, Trung tâm sẽ thực hiện vai trò của mình là tiến tới làm giảm khoảng cách trong xã hội, để đi đến gần với sự công bằng hơn trong xã hội – đặc biệt là trong một xã hội ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. Bình Dương phải nỗ lực để công tác an sinh xã hội phải phát triển tương xứng với sự phát triển và đóng góp kinh tế đứng vị trí thứ 3 trong cả nước. Đồng chí mong rằng với trách nhiệm mới, trong tâm thế mới, đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là tập thể lãnh đạo Trung tâm sẽ đoàn kết, đồng lòng, làm việc tận tâm tận lực vì sự phát triển của ngành LĐTBXH nói riêng và vì tỉnh Bình Dương nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Quốc Cường – Giám đốc Sở đã chia sẻ những trăn trở, dự định của Ban Giám đốc Sở khi thực hiện xây dựng đề án sáp nhập hai Trung tâm. Đó là việc thực hiện theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước là sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; lĩnh vực công tác xã hội của cả nước đòi hỏi phải ngày càng phát triển, nâng lên một tầm cao mới, một đất nước càng giàu có, càng văn minh thì công tác xã hội phải càng thực hiện tốt. Hai đơn vị sáp nhập lại có nhiều thuận lợi như: đều là đơn vị trực thuộc Sở, đội ngũ CBCCVC cũng đã từng quen biết gắn bó nhiều năm, có nhiều điểm tương đồng về đối tượng phục vụ, sáp nhập lại để hỗ trợ công việc tốt hơn. Sau khi sáp nhập, với khối lượng công việc sẽ nhiều hơn, trách nhiệm sẽ nặng nề hơn, đồng chí yêu cầu Ban lãnh đạo Trung tâm phải khẩn trương họp bàn, hoàn chỉnh công tác bàn giao, sắp xếp nhân sự cả về mặt công tác Đảng và chính quyền, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện để mảng công tác xã hội phải phát triển, được nâng tầm. Đồng chí cũng mong rằng trong năm 2021 tới đây, Trung tâm sẽ có nhiều chuyển biến rõ nét, chứng tỏ hiệu quả mà đề án đã mang lại.

Thay mặt đơn vị nhận Quyết định, đồng chí Nguyễn Bảo Thanh – Giám đốc TTBT&CTXH đã phát biểu nhận nhiệm vụ, cố gắng khắc phục những khó khăn bước đầu, cùng Ban lãnh đạo Trung tâm đoàn kết, cố gắng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã giao cho.

* Thông tin thêm:

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Người khuyết tật tỉnh Bình Dương (tên gọi cũ là Trung tâm Dạy nghề Người khuyết tật tỉnh Bình Dương) được thành lập theo Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 06/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề người tàn tật tỉnh Bình Dương.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Người khuyết tật tỉnh Bình Dương là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương. Trung tâm có chức năng: phối hợp tổ chức dạy xóa mù chữ, dạy bổ túc văn hóa, giáo dục nghề nghiệp và hướng nghiệp cho người khuyết tật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó, mục tiêu tổng quát yêu cầu giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp, tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng nhiệm vụ. Cụ thể, về lĩnh vực bảo trợ xã hội: hợp nhất các trung tâm bảo trợ xã hội có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành trung tâm bảo trợ đa chức năng. Đồng thời, thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020; trong đó có nội dung yêu cầu về mục tiêu cụ thể là xây dựng mô hình cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xuất phát từ tình hình thực tế, việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Người khuyết tật tỉnh Bình Dương vào Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Bình Dương có chức năng, nhiệm vụ tương đồng là cần thiết, phù hợp với chủ trương theo Nghị quyết của Trung ương, Quyết định của Thủ tường Chính phủ; Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 -2020; Kế hoạch số 2035/KH-UBND ngày 24/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bình Dương.

Phương án sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Người khuyết tật tỉnh Bình Dương vào Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Bình Dương và đổi tên Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Bình Dương thành Trung tâm Bảo trợ - Công tác xã hội và Dạy nghề tỉnh Bình Dương được triển khai thực hiện sẽ góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ cơ bản, thiết yếu cho người dân; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới hiện nay./.

THÚY HẰNG

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ

snttdnnkt202000001.jpg

Đồng chí Lê Minh Quốc Cường – Giám đốc Sở LĐTBXH trao Quyết định sáp nhập cho đồng chí Nguyễn Bảo Thanh – Giám đốc TTBT&CTXH

snttdnnkt202000002.jpg

Đồng chí Hà Minh Trung – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH trao các QĐ kiện toàn cấp ủy Chi bộ TTBT&CTXH


Lượt người xem:  Views:   187
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video