Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 5, Ngày 19/05/2022, 12:00
V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định về người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh (Nghị định số 152/2020/NĐ-CP)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/05/2022
Nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quy định của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (viết tắt là Sở) tiếp tục triển khai, hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP như sau:

                                                        Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (viết tắt là Nghị định số 152/2020/NĐ-CP).

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quy định của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (viết tắt là Sở) tiếp tục triển khai, hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP như sau:

1.  Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

  • Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Sở theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

    Lưu ý: Khi nộp Mẫu số 01/PLI, Doanh nghiệp phải ghi đúng, đầy đủ các nội dung, thông tin quy định. Đối với nội dung "lý do sử dụng người lao động nước ngoài", doanh nghiệp phải nêu rõ tình hình sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), mô tả vị trí công việc, chức danh công việc và yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc đó, lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài... Trong đó cần làm rõ, chứng minh cụ thể đối với vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được bằng việc gửi kèm Mẫu số 01/PLI một trong các hình thức như:  

    + Các văn bản, thông báo trực tiếp tuyển dụng người Việt Nam (bằng giấy, qua trang mạng điện tử, báo đài,…), kèm hình ảnh chứng minh đã thực hiện nhưng chưa tuyển được người lao động Việt Nam.  

    + Trường hợp đã tuyển dụng được người lao động Việt Nam nhưng thử việc không đạt hoặc đã giao kết hợp đồng lao động nhưng đã chấm dứt hợp đồng lao động, hiện chưa tìm được người lao động Việt Nam thay thế phù hợp thì Doanh nghiệp gửi kèm các quyết định tuyển dụng, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hồ sơ giấy tờ của người lao động Việt Nam tại vị trí đó, hoặc phiếu đánh giá kết quả thử việc không đạt (nếu có), văn bản về việc không giao kết hợp đồng lao động.

    + Các văn bản chứng minh đã đề nghị tuyển dụng người lao động Việt Nam thông qua các tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động hoặc tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam nhưng không được như: văn bản đề nghị tuyển dụng người lao động Việt Nam (phải nêu rõ yêu cầu về vị trí việc làm, số lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, thời hạn cần tuyển, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam và của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong quá trình làm việc và khi thôi việc đối với từng vị trí việc làm cần tuyển dụng), văn bản trả lời (nêu rõ lý do) của tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam không tuyển, giới thiệu được người lao động Việt Nam theo đề nghị theo điều 24 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.
  • Bên cạnh đó, để đảm bảo thực hiện quy định quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Doanh nghiệp, khi giải trình nhu cầu sử dụng lao động (Mẫu số 01/PLI Nghị định số 152/2020/NĐ-CP) Sở đề nghị Doanh nghiệp nộp kèm danh sách những người lao động nước ngoài đang làm việc tại Doanh nghiệp gồm các thông tin như: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, số giấy phép lao động đã được cấp (nếu có), vị trí hiện làm việc) để Sở kiểm tra, đối chiếu.

2.  Thu hồi giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

Trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại Sở kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được phải nêu lý do cụ thể tại văn bản.

3.     Ký kết hợp đồng lao động sau khi người lao động được cấp giấy phép lao động tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

Đối với người lao động nước ngoài có hình thức làm việc là "Thực hiện hợp đồng lao động" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Sau đó, người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu (là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nội dung đúng với giấy phép lao động đã được Sở cấp) về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Lưu ý: Khi đến nộp hoặc gửi hợp đồng lao động Doanh nghiệp cần gửi theo 02 bản (gồm 01 bản nộp, 01 bản lưu tại Doanh nghiệp) để Sở đóng dấu đã tiếp nhận vào bản lưu của Doanh nghiệp.

4.  Thực hiện các biểu mẫu kèm theo tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

Đối với tất cả các biểu mẫu kèm theo tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, nếu Doanh nghiệp sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính, báo cáo có liên quan về người lao động nước ngoài thì đề nghị các Doanh nghiệp phải ghi, cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của các biểu mẫu. Để tránh việc điều chỉnh, ghi sai lệch các thông tin Doanh nghiệp đã ghi, cung cấp tại các biểu mẫu, đề nghị tuyệt đối không được bôi xóa, nếu có thay đổi thông tin trên biểu mẫu thì phải có xác nhận điều chỉnh của Doanh nghiệp (bằng văn bản hoặc đóng dấu điều chỉnh tại vị trí đó).

Trên đây là các nội dung tiếp tục triển khai, hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện nếu có vần đề cần trao đổi, đề nghị các Doanh nghiệp phản ánh về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội qua số điện thoại: 0274.3872.067 (Phòng Chính sách lao động) để được trả lời.

Trân trọng./.​

Toàn văn Công văn: 895-CSLD.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   2377
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video