Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 5, Ngày 29/06/2023, 16:00
Thực hiện một số quy định về người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/06/2023
Nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quy định của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (viết tắt là Sở) tiếp tục triển khai, đề nghị người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện một số quy định của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

                                              Kính gửi: Người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (viết tắt là Nghị định số 152/2020/NĐ-CP).

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quy định của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (viết tắt là Sở) tiếp tục triển khai, đề nghị người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện một số quy định của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP như sau:

1.  Thu hồi giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

Trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 156 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại Sở (hoặc Cơ quan có thẩm quyền đã cấp cấp giấy phép lao động) kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được phải nêu lý do cụ thể tại văn bản.

2.     Ký kết hợp đồng lao động sau khi người lao động được cấp giấy phép lao động tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động có hình thức làm việc là "Thực hiện hợp đồng lao động" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Sau đó, người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu (là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nội dung đúng với giấy phép lao động đã được Sở cấp) về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Lưu ý: Khi đến nộp hoặc gửi hợp đồng lao động người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh cần gửi theo 02 bản (gồm 01 bản nộp, 01 bản lưu tại đơn vị) để Sở đóng dấu đã tiếp nhận vào bản lưu của đơn vị.

Trên đây là các nội dung tiếp tục triển khai, hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện nếu có vần đề cần trao đổi, đề nghị người sử dụng lao động phản ánh về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, trả lời.

Trân trọng.

​Văn bản tải tại đây: Tải về 5273-CSLD.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   780
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video