Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 25/11/2018, 03:00
KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Dương năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/11/2018
Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN;    Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BCĐASEAN ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Ban chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN về ban hành Kế hoạch tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2017 - 2020;

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

 
 

 

 

 

Số:            /KH-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

Bình Dương, ngày     tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH

Phối hợp tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu

 trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Dương năm 2018      

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN;   

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BCĐASEAN ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Ban chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN về ban hành Kế hoạch tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCĐASEAN ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Ban chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN về ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018;

Căn cứ Công văn số 2548/BTTTT-TTĐN ngày 06/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công văn số 25/TTBC-DAKT ngày 21/9/2018 của Ban Tổ chức Triển lãm ASEAN - Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông quốc tế - Cục Thông tin đối ngoại về việc phối hợp tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Dương năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Dương năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU

- Góp phần tăng cường quảng bá, giới thiệu đến toàn thể nhân dân trong tỉnh những hình ảnh chân thực về đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN, giúp cho người dân Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng tăng cường sự hiểu biết tình đoàn kết hữu nghị với người dân các nước ASEAN. Đồng thời, Triển lãm là một dịp tốt để Bình Dương giới thiệu đến bạn bè quốc tế về tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Triển lãm sẽ quy tụ những bức ảnh và các bộ phim xuất sắc nhất tại các Liên hoan về các mảng đề tài: Đất nước, con người; về môi trường và biến đổi khí hậu, cũng như các dân tộc trong cộng đồng ASEAN. Sau khi kết thúc Triển lãm, toàn bộ các hiện vật, tư liệu Triển lãm sẽ được địa phương tiếp tục sử dụng trong công tác tuyên truyền, quảng bá trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo.

 

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thông tin chung

a) Chủ đề Triển lãm: Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về cộng đồng ASEAN.

Nội dung gồm 3 chủ đề:

- Đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN;

- Bảo vệ môi trường, Biến đổi khí hậu trong cộng đồng ASEAN;

- Các Dân tộc trong cộng đồng ASEAN.

Với hơn 300 tác phẩm ảnh và gần 100 tác phẩm Phim phóng sự  - Tài liệu của tác giả các nước ASEAN đạt giải và được vào vòng Chung khảo của Liên hoan Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN năm 2010, 2013 và 2015 được tổ chức tại Việt Nam.

b) Ban Tổ chức Triển lãm:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

- Bộ Thông tin và Truyền thông

c) Thời gian: 04 ngày, từ ngày 07/12/2018 đến ngày 10/12/2018.

d) Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2. Các hoạt động

2.1. Khai mạc Triển lãm

- Thời gian: Lễ khai mạc bắt đầu từ 17h00' ngày 07/12/2018 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương.

- Thành phần tham dự Khai mạc: khoảng 900 đại biểu. Trong đó:

+ Về phía Trung ương: Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước ASEAN; khách mời đại diện các Bộ ngành, cơ quan hữu quan; Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương.

+ Về phía tỉnh Bình Dương: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo UBND cấp huyện và cấp xã, các cơ quan báo chí địa phương, Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các doanh nghiệp lĩnh vực thông tin, truyền thông.

+ Đại biểu triệu tập: cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh.

 

 

  2.2. Triển lãm

          - Thời gian triển lãm: 04 ngày (từ 07/12/2018 đến hết 10/12/2018), Khai mạc bắt đầu từ 17h00' ngày 07/12/2018.

  - Thời gian mở cửa triển lãm:

  + Buổi sáng: 8h00' - 11h30'.

  + Buổi chiều: 14h00' - 17h00'.

          - Địa điểm: Khu trưng bày Triển lãm, Tầng 2, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương.

          2.3. Chương trình tham quan

          Trong thời gian diễn ra Triển lãm, Ban Tổ chức bố trí đưa các đoàn Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước ASEAN, khách Trung ương đi tham quan một số địa điểm du lịch để giới thiệu về văn hóa và đặc trưng, thế mạnh của tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Dương năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông, ngân sách tỉnh và nguồn vận động xã hội hóa đảm bảo thực hiện.

          IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Thành lập Ban Tổ chức Triển lãm

- Thành lập Ban Tổ chức do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban và các thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Ban Tổ chức có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh tổ chức Triển lãm và các hoạt động gắn với Triển lãm theo kế hoạch đề ra, đạt kết quả cao.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Triển lãm, chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổng thể, tham mưu Quyết định thành lập Ban Tổ chức Triển lãm; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công Triển lãm (phần trách nhiệm của địa phương) theo các quy định hiện hành, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế - Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan trong công tác tổ chức Triển lãm và công tác bàn giao cho tỉnh Bình Dương tiếp nhận, bảo quản và trưng bày các tác phẩm ảnh, phim phóng sự, tư liệu, ấn phẩm sau khi kết thúc Triển lãm. Phối hợp bố trí nhân sự lễ tân khánh tiết (20 nữ trang phục áo dài truyền thống) đón tiếp đại biểu, khách mời và phục vụ lễ cắt băng khai mạc; nhân sự trực các ngày diễn ra Triển lãm; hỗ trợ nhân sự tham gia thi công lắp đặt Triển lãm (06 người).

- Bố trí địa điểm tổ chức Triển lãm: hội trường dành cho Lễ khai mạc, địa điểm để trưng bày Triển lãm, 01 phòng đón tiếp khách VIP dự Lễ khai mạc và chiếu phim trong thời gian Triển lãm.

- Chuẩn bị bài phát biểu chào mừng của Lãnh đạo tỉnh tại Lễ khai mạc;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ trong công tác tổ chức, điều hành Lễ khai mạc; đón tiếp các đại biểu khách Quốc tế, Trung ương, địa phương về dự Lễ khai mạc, chiêu đãi, ăn nghỉ (nếu có).

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Triển lãm.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ triển lãm (như: băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền...).

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, các trường học và nhân dân trong tỉnh đến tham quan trong thời gian diễn ra Triển lãm.

- Chịu trách nhiệm đầu mối tổng hợp dự toán kinh phí từ các cơ quan, đơn vị để thực hiện Kế hoạch này theo các chế độ, tiêu chuẩn, quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

          -  Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Triển lãm đúng mục đích, nội dung, yêu cầu đề ra.

          - Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ lập danh sách và gửi giấy mời Lãnh sự quán các nước ASEAN và đại biểu của tỉnh tham dự Lễ khai mạc Triển lãm.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật 30 phút, trong đó có tiết mục hát ASEAN Ca, múa cờ ASEAN và chuẩn bị 02 cụm cờ (mâm cờ) để cắm cờ các nước thành viên ASEAN (cờ do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp).

- Chịu trách nhiệm phân công, thực hiện những nội dung tuyên truyền, cổ động trực quan (treo các loại băng - rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền...) quảng bá về Triển lãm trên địa bàn tỉnh (nội dung do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp).

- Xây dựng kế hoạch đưa các đoàn Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước ASEAN, khách Trung ương đi tham quan một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp nhận, bảo quản các hiện vật, tư liệu sau khi kết thúc Triển lãm.

5. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện tiếp đón Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước ASEAN.

- Bố trí phiên dịch tháp tùng lãnh đạo tỉnh trong thời gian giao lưu với Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước ASEAN.

- Dịch bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh ra tiếng Anh (bài phát biểu do Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị).

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức cho giáo viên, học sinh, sinh viên đến tham quan Triển lãm.

- Tổ chức đoàn tham quan vào 02 ngày sau khai mạc: mỗi ngày 01 đoàn khoảng 50 người (giáo viên và học sinh).

7. Sở Tài chính

Căn cứ vào dự toán kinh phí do Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, tham mưu theo thẩm quyền được giao; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

8. Sở Y tế

- Có phương án kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa điểm đại biểu Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước ASEAN, khách Trung ương.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho đại biểu là Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước ASEAN, khách Trung ương đến dự Triển lãm.

9. Công an tỉnh

- Xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ tại khu vực diễn ra Triển lãm.

- Cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp tham gia bảo vệ (cả ngày và đêm), đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách đến dự Lễ khai mạc và tham quan trong quá trình diễn ra Triển lãm.

- Chỉ đạo phòng Cảnh sát giao thông bố trí xe dẫn đường, đón đoàn khách Quốc tế và khách Trung ương theo nghi lễ quy định.

- Cử 100 cán bộ, chiến sỹ mặc quân phục của ngành tham dự Lễ khai mạc Triển lãm.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Cử 100 cán bộ, chiến sỹ mặc quân phục tham dự Lễ khai mạc Triển lãm.  

- Tổ chức 01 đoàn 100 chiến sĩ tham quan vào ngày thứ nhất 8/12/2018 sau khai mạc.

11. Đề nghị Tỉnh đoàn

- Cử 500 đoàn viên thanh niên mặc trang phục áo xanh Thanh niên Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Triển lãm.

- Tuyển chọn 20 tình nguyện viên có trình độ tiếng Anh tốt và am hiểu về đất nước, con người Bình Dương để giao tiếp và hướng dẫn khách quốc tế tham quan Triển lãm.

- Chỉ đạo, vận động  đoàn viên thanh niên của các cơ sở Đoàn trực thuộc có kế hoạch và đăng ký danh sách cán bộ, đoàn viên thanh niên tham quan trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm.

12. Các sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể tỉnh

- Huy động và bố trí thời gian cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của cơ quan, tổ chức mình tham quan Triển lãm.

- Căn cứ nội dung Kế hoạch, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí cụ thể, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo các chế độ, tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

13. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: định hướng nội dung và hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về Triển lãm.

14. Các cơ quan báo chí trong tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Bình Dương     

 - Thực hiện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Triển lãm trước, trong và sau Triển lãm giúp cho nhân dân Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung tăng cường sự hiểu biết về tình đoàn kết hữu nghị giữa người dân các nước ASEAN. 

- Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức Triển lãm để nhân dân biết, tham quan.

- Cử phóng viên tham dự và đưa tin về Triển lãm.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Bố trí khẩu hiệu tuyên truyền triển lãm qua các tuyến đường chính, khu vực tập trung đông dân cư để thông báo cho người dân được biết và đến tham quan triển lãm.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thông qua hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan và hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của triển lãm; đồng thời thông báo rộng rãi thời gian, địa điểm diễn ra triển lãm để cán bộ, nhân dân đến tham quan.

 

16. Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTTP

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công Triển lãm.

17. Điện lực Bình Dương 

Xây dựng phương án đảm bảo về cung cấp điện đầy đủ trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Dương năm 2018. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung công việc triển khai thực hiện, kịp thời phản ảnh những vấn đề phát sinh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để được hướng dẫn, xử lý hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ TTTT (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh,

- CT, PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban TGTU;
- TT. Báo chí &HTTTQT (Cục TTĐN-Bộ TTTT);

- Các Sở, Ban, ngành(20), đoàn thể(6) tỉnh;

- CA tỉnh; Bộ CHQS tỉnh;

- TCty Becamex, Điện lực BD;

- Các cơ quan báo chí tỉnh (7); Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- LĐVP (Lượng, Huy), Dg, TH;
- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Minh Hưng

(Theo VP)

 

 

Lượt người xem:  Views:   68
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video