Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Hệ thống ios
Thứ 3, Ngày 12/11/2019, 12:00
Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/11/2019
Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

Ban cong bo.jpg

  1. Quyết định số  2150/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/12/2020 ​công bố HTQLCL  phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015   Tải về 2150-QD.signed.pdf

  2. DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 

STTTên tài liệuMã hiệu Lần ban hànhGhi chú
I. Thủ tục theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng ​ ​ ​ ​  
1.  Chính sách chất lượng CSCL01 Tải về Chinh sach.pdf  
2.  Mục tiêu chất lượng MTCL01  Tải về 1. Muc tieu.pdf  Tải về MTCL2020.pdf
3.  Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  BMT01 Tải về BAN MO TA .pdf
4.  Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ) QT-0101 Tải về QT-01 Kiem soat .pdf
5.  Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội QT-0201 Tải về QT-02  rui ro  co hoi.pdf
6.  Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượngQT-0301 Tải về QT-03  ĐGNB H.pdf
7.  Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp QT-0401 Tải về QT-04 Kiem soat.pdf
8.  Quy trình thực hiện hành động khắc phục QT-0501 Tải về QT-05 HĐKP.signed.pdf
9.  Quy trình xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng QT-0601 Tải về QT-06 xem xet .pdf
II. Quy trình giải quyết TTHC ​ ​ ​ ​  
I. Lĩnh vực Lao động ngoài nước ​ ​ ​  
1.                          Đăng ký hợp đồng cá nhận lao động thực tập dưới 90 ngàyQT-01/CSLĐ01 Tải về QT-01.pdf
2.                          Đăng ký hợp đồng cá nhânQT-02/CSLĐ01 Tải về QT-02 .pdf
3.                          Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngàyQT-03/CSLĐ01 Tải về QT-03.pdf
​​II. Lĩnh vực An toàn lao động ​ ​ ​ ​  
1.                          Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B; Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng BQT-04/CSLĐ01 Tải về QT-05 .pdf
2.                          Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B; Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng BQT-05/CSLĐ01 Tải về QT-06 .pdf
3.                          Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao độngQT-06/CSLĐ01 Tải về QT-08 .pdf
4.                          Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpQT-07/CSLĐ01 Tải về QT-10 .pdf
5.                          Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp QT-08/CSLĐ01 Tải về QT-11.pdf
​​ ​ ​ ​ ​III. Lĩnh vực Việc làm​ ​ ​ ​  
​1.Quy trình Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệpQT-01/BHTN​01
​2.Quy trình Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệpQT-02/BHTN​01
​3.Quy trình Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệpQT-03/BHTN​01
​4.Quy trình Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệpQT-04/BHTN​01
​5.Quy trình Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)QT-05/BHTN​01
​6.Quy trình Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)QT-06/BHTN​01
​7.Quy trình Giải quyết hỗ trợ học nghềQT-07/BHTN​01
​8.Quy trình Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làmQT-08/BHTN​01
​9.Quy trình Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng thángQT-09/BHTN​01
10.                          Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao độngQT-09/CSLĐ01 Tải về QT-12 .pdf
11.                          Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQT-10/CSLĐ01 Tải về QT-13 .pdf
12.                          Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQT-11/CSLĐ01 Tải về QT-14 .pdf
13.                          Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQT-12/CSLĐ01 Tải về QT-15 .pdf
14.                          Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamQT-13/CSLĐ01 Tải về QT-19 .pdf
15.                          Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamQT-14/CSLĐ01 Tải về QT-20 .pdf
​16.Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao độngQT-15/CSLĐ01 Tải về QT-18 .pdf
​17.Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoàQT-16/CSLĐ01 Tải về QT-17 .pdf
​​ ​ ​ ​ ​​ ​III. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
1.                          Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữuQT-17/CSLĐ01 Tải về QT-22 .pdf
2.                          Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)QT-18/CSLĐ01 Tải về QT-23 .pdf
​3.Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệpQT-19/CSLĐ​01 Tải về QT-21.pdf
4.                          Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệpQT-20/CSLĐ01  Tải về QT-24.pdf
​5.Quy trình Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngQT-21/CSLĐ01
​6.Quy trình Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngQT-22/CSLĐ01
​7.Quy trình Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngQT-23/CSLĐ01
​8.Quy trình Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngQT-24/CSLĐ01
​9.Quy trình Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao độngQT-25/CSLĐ01
2. Lĩnh vực Người có công ​ ​ ​ ​  
34.                          Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao độngQT-01/NCC01 Tải về QT-01.pdf
35.                          Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trầnQT-02/NCC01 Tải về QT-02.pdf 
36.                          Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trầnQT-03/NCC01 Tải về QT-03 .pdf
37.                          

Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp:

+ bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

+ bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

+ đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

+ bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra;

QT-04/NCC01 Tải về QT-04 .pdf

38.                          

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

QT-05/NCC

01

Tải về QT-05 .pdf
39.                          Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khácQT-06/NCC01 Tải về QT-06 .pdf
40.                          Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiếnQT-07/NCC01 Tải về QT-07 .pdf
41.                          Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chế độ như thương binhQT-08/NCC01 Tải về QT-08 .pdf
42.                          Giám định vết thương còn sótQT-09/NCC01 Tải về QT-09 .pdf
43.                          Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binhQT-10/NCC01 Tải về QT-10.pdf
44.                          Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa họcQT-11/NCC01 Tải về QT-11 .pdf
45.                          Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa họcQT-12/NCC01 Tải về QT-12 .pdf
46.                          Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đàyQT-13/NCC01 Tải về QT-13 .pdf
47.                          Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tếQT-14/NCC01 Tải về QT-14 .pdf
48.                          Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạngQT-15/NCC01 Tải về QT-15 .pdf
49.                          Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có côngQT-16/NCC01 Tải về QT-16 .pdf
50.                          Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạngQT-17/NCC01 Tải về QT-17.pdf
51.                          Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩQT-18/NCC01 Tải về QT-18.pdf
52.                          Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùngQT-19/NCC01 Tải về QT-19 .pdf
53.                          Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độQT-20/NCC01 Tải về QT-20 .pdf
54.                          Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chếtQT-21/NCC01 Tải về QT-21 .pdf
55.                          Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờQT-22/NCC01 Tải về QT-22.pdf
56.                          Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩQT-23/NCC01 Tải về QT-23 .pdf
57.                          Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hìnhQT-24/NCC01 Tải về QT-24.pdf
58.                          Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo với người có công với cách mạng và con của họQT-25/NCC01 Tải về QT-25 .pdf
59.                          Giải quyết trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, CampuchiaQT-26/NCC01 Tải về QT-26 .pdf
60.                          Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnhQT-27/NCC01 Tải về QT-27 .pdf
3. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội ​ ​ ​ ​  
61.                          Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânQT-01/TNXH01 Tải về QT-01 .pdf
62.                          Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânQT-02/TNXH01 Tải về QT-02 .pdf
63.                          Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânQT-03/TNXH01 Tải về QT-03 .pdf
64.                          Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânQT-04/TNXH01 Tải về QT-04 .pdf
65.                          Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhânQT-05/TNXH01  Tải về QT-05.pdf
66.                          Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Cơ sở cai nghiện ma túyQT-06/TNXH01 Tải về QT-06 .pdf
4. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp ​ ​ ​ ​  
67.                          Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thụcQT-01/GDNN01 Tải về QT-01 .pdf
68.                          Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề tư thụcQT-02/GDNN01 Tải về QT-02 .pdf
69.                          Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập; trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình DươngQT-03/GDNN01 Tải về QT-03 .pdf
70.                          Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình DươngQT-04/GDNN01 Tải về QT-04 .pdf
71.                          Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình DươngQT-05/GDNN01 Tải về QT-05.pdf
72.                          Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình DươngQT-06/GDNN01 Tải về QT-06 .pdf
73.                          Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình DươngQT-07/GDNN01 Tải về QT-07.pdf
74.                          Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệpQT-08/GDNN01   Tải về QT-08.pdf
75.                          Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệpQT-09/GDNN01 Tải về QT-09 .pdf
76.                          Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấpQT-10/GDNN01 Tải về QT-10 .pdf
77.                          Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiQT-11/GDNN01 Tải về QT-11 .pdf
78.                          Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình DươngQT-12/GDNN01   Tải về QT-12 .pdf
79.                          Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)QT-13/GDNN01 Tải về QT-13 .pdf
80.                          Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiQT-14/GDNN01 Tải về QT-14 .pdf
81.                          Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyệnQT-15/GDNN01 Tải về QT-15 .pdf
82.                          Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyệnQT-16/GDNN01 Tải về QT-16.pdf
83.                          Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyệnQT-17/GDNN01 Tải về QT-17 .pdf
84.                          Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tự thụcQT-18/GDNN01 Tải về QT-18 .pdf
85.                          Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thụcQT-19/GDNN01 Tải về QT-19 .pdf
86.                          Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấpQT-20/GDNN01 Tải về QT-20 .pdf
5. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội ​ ​ ​ ​  
87.                          Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tậtQT-01/BTXH01 Tải về QT-01 .pdf
88.                          Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tậtQT-02/BTXH01 Tải về QT-02 .pdf
89.                          Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đới với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiQT-03/BTXH01 Tải về QT-03 .pdf
90.                          Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiQT-04/BTXH01 Tải về QT-04 .pdf
91.                          Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiQT-05/BTXH01 Tải về QT-05 .pdf
92.                          Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương và Xã hội cấpQT-06/BTXH01 Tải về QT-06 .pdf
93.                          Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnhQT-07/BTXH01 Tải về QT-07 .pdf
94.                          Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnhQT-08/BTXH01 Tải về QT-08 .pdf
95.                          Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnhQT-09/BTXH01 Tải về QT-09 .pdf
96.                          Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnhQT-10/BTXH01 Tải về QT-10 .pdf
III. Quy trình quản lý nội bộ ​ ​ ​ ​  
97.                          Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "một cửa".QT-01/VP01 Tải về Quy trình QT-01/VP​.pdf
98.                          Quy trình Xét thi đua khen thưởng kỷ luậtQT-02/VP01Tải về  
99.                          Quy trình thuộc lĩnh vực kế hoạch tài chính (Quyết toán kinh phí và thanh toán nội bộ)QT-01/KHTC01 Tải về QT-01/KHTC​.pdfLượt người xem:  Views:   8684
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video