Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 3, Ngày 26/10/2021, 16:00
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/10/2021
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 02/3/2022.

​THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 02/3/2022.

DANH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO: 929-02.3.2022-VX.signed.pdf

​Tải về tại đây:  929-02.3.2022-VX.signed.rar

============================================================​​​


​THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 24/02/2022.

DANH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO: 820-24-02-2022-UBND-VX.pdf

​Tải về tại đây:  820-24-02-2022-UBND-VX.rar

============================================================​​​

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 11/02/2022.

DANH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO: FILE_20220213_123724_614-VX.signed.pdf

​Tải về tại đây:  FILE_20220213_123724_614-VX.signed.rar

============================================================​​​

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 27/01/2022.

DANH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO: 400-VX.signed.pdf 434-VX.signed.pdf 460-UBND-VX.pdf

​Tải về tại đây:  NhapCanh27.01.2022.rar

============================================================​​

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 07/01/2022.

DANH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO: LDNC-53-VX.signed (1).pdf

​Tải về tại đây:  XNC-53-VX.signed (1).rar

============================================================​​

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 22/12/2021.

DANH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO: 6612-VX.signed.pdf

​Tải về tại đây:  6612-VX.signed.rar

============================================================​

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 13/12/2021.

DANH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO:6410-VX.signed.pdf

​Tải về tại đây: 6410-VX.signed.rar

============================================================

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 01/12/2021.

DANH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO:

6194-VX.signed.pdf

Tải về tại đây: 6194-VX.signed.rar

============================================================

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 19/11/2021.

DANH SÁCH THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO:

5753-VX.signed.pdf

5753-VX.signed.pdf

5961-VX.signed.pdf

​* TẢI TOÀN BỘ  TẠI ĐÂY:​ 5682.5753.rar 5961-VX.signed.rar

============================================================

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 27/10/2021.

DANH SÁCH THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO:

5389-VX.signed.pdf

5457-VX.signed.pdf

5483-VX.signed.pdf

​* TẢI TOÀN BỘ  TẠI ĐÂY: CSLD-5389-5457-5483.rar

=========================================================​


THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 20/10/2021.

DANH SÁCH THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO:

- 4536-VX.signed.pdf

4660-VX.signed.pdf

5042-VX.signed.pdf

5099-VX.signed (3).pdf

FILE_20210903_171016_4398-vx.signed.pdf

* TẢI TOÀN BỘ CÁC QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂY: ​QDUBNDEN20.10.rar

=========================================================
Lượt người xem:  Views:   6942
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video