Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 3, Ngày 26/10/2021, 16:00
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/10/2021
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 02/3/2022.

​THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 02/3/2022.

DANH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO:  Tải về 929-02.3.2022-VX.signed.pdf

​Tải về tại đây:   Tải về 929-02.3.2022-VX.signed.rar​

============================================================​​​


​THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 24/02/2022.

DANH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO:  Tải về 820-24-02-2022-UBND-VX.pdf

​Tải về tại đây:   Tải về 820-24-02-2022-UBND-VX.rar​

============================================================​​​

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 11/02/2022.

DANH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO:  Tải về FILE_20220213_123724_614-VX.signed.pdf

​Tải về tại đây:   Tải về FILE_20220213_123724_614-VX.signed.rar​

============================================================​​​

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 27/01/2022.

DANH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO:  Tải về 400-VX.signed.pdf  Tải về 434-VX.signed.pdf  Tải về 460-UBND-VX.pdf

​Tải về tại đây:   Tải về NhapCanh27.01.2022.rar​

============================================================​​

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 07/01/2022.

DANH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO:  Tải về LDNC-53-VX.signed (1).pdf

​Tải về tại đây:   Tải về XNC-53-VX.signed (1).rar​

============================================================​​

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 22/12/2021.

DANH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO:  Tải về 6612-VX.signed.pdf

​Tải về tại đây:   Tải về 6612-VX.signed.rar​

============================================================​

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 13/12/2021.

DANH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO: Tải về 6410-VX.signed.pdf

​Tải về tại đây:  Tải về 6410-VX.signed.rar​

============================================================

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 01/12/2021.

DANH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO:

Tải về 6194-VX.signed.pdf

Tải về tại đây:  Tải về 6194-VX.signed.rar​

============================================================

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 19/11/2021.

DANH SÁCH THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO:

Tải về 5753-VX.signed.pdf

Tải về 5753-VX.signed.pdf

Tải về 5961-VX.signed.pdf

​* TẢI TOÀN BỘ  TẠI ĐÂY:​  Tải về 5682.5753.rar  Tải về 5961-VX.signed.rar

============================================================

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 27/10/2021.

DANH SÁCH THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO:

Tải về 5389-VX.signed.pdf

Tải về 5457-VX.signed.pdf

Tải về 5483-VX.signed.pdf​

​* TẢI TOÀN BỘ  TẠI ĐÂY:  Tải về CSLD-5389-5457-5483.rar

=========================================================​


THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHO NGƯỜI NƯỚC NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀ CÁCH LY TÍNH ĐẾN NGÀY 20/10/2021.

DANH SÁCH THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH KÈM THEO:

- Tải về 4536-VX.signed.pdf

Tải về 4660-VX.signed.pdf​

Tải về 5042-VX.signed.pdf

Tải về 5099-VX.signed (3).pdf

Tải về FILE_20210903_171016_4398-vx.signed.pdf​

* TẢI TOÀN BỘ CÁC QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂY:  Tải về ​QDUBNDEN20.10.rar

=========================================================
Lượt người xem:  Views:   7232
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video