Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 2, Ngày 13/06/2022, 14:00
V/v về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 (về số giờ làm thêm trong 01 năm)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/06/2022
Căn cứ Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Công văn số 1312/LĐTBXH-ATLĐ ngày 26/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15.

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế

                                                      trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

                                                                                                                                                                                                            

Căn cứ Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Công văn số 1312/LĐTBXH-ATLĐ ngày 26/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức làm thêm giờ theo quy định lưu ý các nội dung sau:

1. Các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong một năm là các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 và khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động.

2. Tất cả các trường hợp làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm đều được làm thêm từ trên 40 giờ đến 60 trong một tháng kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022.

3. Khi tổ chức thực hiện quy định về số giờ làm thêm theo Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15, các doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động (quy định về giới hạn số giờ làm thêm trong ngày; tiền lương phải trả khi làm thêm giờ; các nội dung về sự đồng ý của người lao động tham gia làm thêm; thông báo khi tổ chức làm thêm trên 200 giờ trong 01 năm…).

4. Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong 01 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15, các doanh nghiệp phải thực hiện việc thông báo đến cơ quan quản lý Nhà nước về lao động địa phương theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật Lao động, Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ (thông báo bằng văn bản nội dung cần thiết phải tổ chức làm thêm giờ theo phụ lục tại Mẫu số 02/PLIV ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ).

5. Người sử dụng lao động có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất lao động và các biện pháp khác nhằm giảm thiểu việc làm thêm giờ. Trong trường hợp phải làm thêm giờ, người sử dụng lao động thực hiện các chế độ phúc lợi bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động. Các quy định của Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 được thực hiện cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, trừ trường hợp Quốc hội kéo dài thời gian thực hiện.

Trên đây là nội dung hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, xin phản ánh về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương./.

Toàn Văn Công văn:  Tải về CV TRIỂN KHAI NQ 17 GỬI DN.pdf

Lượt người xem:  Views:   1893
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video