Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 4, Ngày 09/11/2022, 11:00
Bình Dương triển khai tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực công tác xã hội cho đội công tác xã hội thanh niên năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/11/2022
Từ ngày 25/10/2022 đến ngày 04/11/2022, phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc 9 huyện, thị xã và thành phố trên toàn địa bàn tỉnh ..

Nội dung: Thực hiện Kế hoạch số 1604/KH-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2030; Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 4084/KHLT-SLĐTBXH-ĐTN ngày 06/10/2022 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội và Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 – 2030.

Từ ngày 25/10/2022 đến ngày 04/11/2022, phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc 9 huyện, thị xã và thành phố trên toàn địa bàn tỉnh tổ chức 9 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội cho các Đội công tác xã hội thanh niên tỉnh Bình Dương năm 2022 cho 1.302 đại biểu là đoàn viên thanh niên của Đội công tác xã hội Thanh niên tình nguyện trên địa bàn toàn tỉnh. Nội dung tập huấn: Triển khai Kế hoạch liên tịch số 4084, nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ của đội công tác xã hội thanh niên; Giới thiệu dịch vụ công tác xã hội cơ bản ở cấp cơ sở. Ngoài ra, hệ thống lại các chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng yếu thế ngoài cộng đồng.

Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho các Đội công tác xã hội Thanh niên, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong việc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Đội công tác xã hội Thanh niên của địa phương nắm vững nghiệp vụ về công tác xã hội góp phần thực hiện các chức năng, vai trò hỗ trợ các cá nhân, gia đình và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn được hiệu quả.

Bên cạnh đó đảm bảo tất cả Đoàn viên của Đội công tác xã hội Thanh niên nắm được kiến thức, kỹ năng, chính sách trợ giúp xã hội để vận dụng vào các hoạt động thực tiễn trong cộng đồng. Có thái độ làm việc tích cực trong công việc, tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Sở đã giới thiệu một số Văn bản Luật có liên quan đến các nhóm đối tượng  yếu thế và các chính sách hiện hành của Trung ương và đặc thù của Bình Dương đang áp dụng thực hiện tại các địa phương. Cụ thể:

Đối tượng phục vụ:  Đối tượng phục vụ của cán bộ làm công tác xã hội ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) gồm:  Người cao tuổi, Người Tâm thần, Người nhiễm HIV, Người nghèo, Nạn nhân bị buốn bán, bị bạo lực, xâm hại, người sau cai nghiện và các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp…

          Nhiệm vụ: Thu thập, tiếp nhận thông tin, yêu cầu trợ giúp của đối tượng trên địa bàn để báo cáo kịp thời với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức văn hóa-xã hội cấp xã có hướng giải quyết; sàng lọc, phân loại đối tượng và đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giới thiệu chuyển tuyến đối tượng đến các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm công tác xã hội, cơ sở y tế - phục hồi chức năng, cơ sở giáo dục - đào tạo và các cơ sở khác phù hợp; Theo dõi, đánh giá diễn biến tình trạng sức khỏe, quan hệ gia đình, xã hội và các nhu cầu trợ giúp của đối tượng, đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện hoặc các biện pháp trợ giúp kịp thời, phù hợp, trực tiếp giải quyết, như: Tư vấn, tham vấn, trị liệu, hòa giải, giáo dục thuyết phục, ngăn chặn, cách ly; Tham gia triển khai thực hiện các chính sách, chương trình trợ giúp cho đối tượng, nhóm đối tượng trên địa bàn; Kiểm tra, giám sát, rà soát và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chính sách, chương trình trợ giúp xã hội trên địa bàn với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Tham gia các cuộc điều tra, khảo sát về lao động - người có công và xã hội do cấp trên tổ chức tại địa bàn (nếu có); Tham gia các hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp xã hội tại cộng đồng; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ngoài ra, Sở đã giới thiệu một số Văn bản Luật có liên quan đến các nhóm đối tượng  yếu thế và các chính sách hiện hành của Trung ương và đặc thù của Bình Dương đang áp dụng thực hiện tại các địa phương như: Luật Trẻ em năm 2016; Luật Người khuyết tật năm 2010;  20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 14/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và chính sách bảo trợ xã hội cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương…

Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn:

taphuanctxh2202200001.jpg

taphuanctxh2202200002.jpg

taphuanctxh2202200003.jpg

taphuanctxh2202200004.jpg

THỰC HIỆN: PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

Lượt người xem:  Views:   403
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video