Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 4, Ngày 04/01/2023, 17:00
Về việc thời gian hiệu lực thực hiện của Nghị quyết số 105/NQ-CP
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/01/2023
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến Người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh để biết và thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ từ ngày 01 tháng 01 năm 2023

               Kính gửi: Người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/7/2021 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, theo đó tại mục 3 điểm "3.8. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tăng cường phân cấp cho các địa phương để bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-I9; trong quá trình thực hiện được sử dụng các hình thức nghị quyết, chỉ thị, công điện, công văn và các hình thức văn bản khác thuộc thẩm quyền để quy định, tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các biện pháp này và các biện pháp quy định tại các điểm 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 của mục này được thực hiện cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 và báo cáo Quốc hội về việc áp dụng các biện pháp đặc biệt này tại kỳ họp gần nhất. Căn cứ tình hình thực tế, nếu cần thiết kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp này thì Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (tháng 10 năm 2022)."

        Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 09 tháng 9 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Tại khoản 4, Chương III Nghị quyết số 105/NQ-CP có quy định tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia, cụ thể như sau:

        "+ Quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

        + Quy định tại điểm a khoản 6 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

        + Quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật theo quy định tại khoản 3, 6 Điều 3 Nghị định này là: Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận; văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc giấy phép lao động đã được cấp để chứng minh kinh nghiệm.

        + Quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8, khoản 7 Điều 9, khoản 5 Điều 17    Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Bản sao hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật."

           Như trình bày, theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 thì đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 các nội dung trên của Nghị quyết số 105/NQ-CP sẽ hết hiệu lực thực hiện.

          Vì vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến Người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh để biết và thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Trân trọng./.

Toàn văn Công văn:  Tải về 15-2023.csld.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   2717
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video