Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 5, Ngày 16/02/2023, 14:00
Về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/02/2023
Công văn số 1092/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 10/02/2023 V/v đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ

 Kính gửi:

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương;
Phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố;
Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều kiện lao động và quan hệ lao động; Kế hoạch số 1556/KH-UBND ngày 15/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều kiện lao động và quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Để tăng cường việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc của các doanh nghiệp trong thời gian tới, tăng cường sự phối hợp của các Ngành có liên quan, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, đảm bảo sự tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật lao động của doanh nghiệp và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện và các doanh nghiệp triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Đôn đốc, kiểm tra và nhắc nhở các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019; Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định về đối thoại tại nơi làm việc theo Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều kiện lao động và quan hệ lao động (sau đây gọi tắt Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020) và các Văn bản hướng dẫn việc thực hiện của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Công văn hướng dẫn số 2101/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 04/5/2021 về việc hướng dẫn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Chương V, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 và Công văn số 6076/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 10/11/2021 về việc hướng dẫn chấm điểm và xếp loại thi đua thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc của các doanh nghiệp theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020[1].
2. Đối với các doanh nghiệp: thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và các Văn bản pháp luật có liên quan, đặc biệt là các nội dung có liên quan thiết thực đến các chế độ, chính sách của người lao động như: giao kết hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động; tiền lương, việc tổ chức và trả lương làm thêm giờ; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động; các chế độ đối với lao động nữ…Doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, có các chính sách quan tâm, hỗ trợ và chăm lo đời sống cho người lao động. Qua đó, giữ chân người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp yên tâm ổn định sản xuất đồng thời thu hút được lực lượng lao động mới đến làm việc tại doanh nghiệp. Duy trì các hình thức thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, Công văn hướng dẫn số 2101/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 04/5/2021 và Công văn số 6076/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 10/11/2021của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp quan tâm theo dõi, thực hiện tốt các nội dung nêu trên và tổng hợp báo cáo kịp thời các trường hợp phát sinh xảy ra./.

[1] Gửi đính kèm các Văn bản​:  Tải về 1092-CSLD.signed.pdf   Tải về CV 2101-CSLD.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   1150
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video