Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 4, Ngày 13/12/2023, 16:00
Bình Dương tổ chức tập huấn triển khai Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/12/2023
Ngày 12 tháng 12 năm 2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội, đơn vị cung cấp phần mềm Bảo trợ xã hội tập đoàn Trí Nam đã tổ chức cho hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức phụ trách Lao động – Thương binh và Xã hội cấp xã, công chức phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Căn cứ Công văn số 2096/LĐTBXH-BTXH ngày 08/5/2023 và Công văn số 2616/UBND-VX ngày 02/6/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kết nối Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống phần mềm Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội;

Căn cứ Công văn số 1316/STTTT -TTCNTT ngày 05/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương về việc hoàn thành kết nối, liên hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến với Cổng dịch vụ công/Hệ thống thống tin một cửa điện tử cấp tỉnh.

Ngày 12 tháng 12 năm 2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội, đơn vị cung cấp phần mềm Bảo trợ xã hội tập đoàn Trí Nam đã tổ chức cho hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức phụ trách Lao động – Thương binh và Xã hội cấp xã, công chức phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các nội dung tập huấn nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng về việc thực hiện Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội.

Thông qua chương trình tập huấn dịp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Hành chính công cấp huyện, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nội dung như sau

* Chỉ đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã khẩn trương triển khai cập nhật, bổ sung, làm sạch dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tăng giảm hàng tháng, tổng hợp báo cáo và xuất danh sách chi trả trên Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại đường link dvcbtxh.molisa.gov.vn.

* Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Phối hợp với các ngân hàng, bưu điện, đơn vị đang cung cấp dịch vụ chi trả tại địa phương thực hiện kết nối với hệ thống chi trả của cơ quan cung cấp dịch vụ chi trả để lập, chuyển danh sách và quyết toán kinh phí chi trả trực tiếp trên hệ thống, giảm thiểu việc phát sinh chi phí quản lý đối tượng hàng tháng và đáp ứng yêu cầu chi trả không dùng tiền mặt.

* ​Chỉ đạo Trung tâm Hành chính công cấp huyện, cấp xã phối hợp với Đoàn Thanh Niên cùng cấp: bố trí lực lượng để hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký các thủ tục hành chính trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực bảo trợ xã hội; yêu cầu cán bộ xã, huyện thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ bảo trợ xã hội trên Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại đường link dvcbtxh.molisa.gov.vn.​

Một số hình ảnh:


H1.png

h2.png

h3.pngH4.png

Thực hiện: Phòng bảo trợ xã hội

Lượt người xem:  Views:   334
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video