Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 6, Ngày 29/03/2024, 10:00
Hướng dẫn ghi chép, điền thông tin tại một số biểu mẫu về lao động người nước ngoài
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/03/2024
======================================
         Kính gửi: Người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh                    

Thực hiện Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng lao động trong việc ghi chép, điền các thông tin theo các mẫu: mẫu số 01/PLI về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, mẫu số 02/PLI về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (ban hành kèm theo tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP); mẫu số 11/PLI về đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài (ban hành kèm theo tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng 05 biểu mẫu hướng dẫn cách ghi chép thông tin và chuyển thành mã QR, cụ thể:

aaaaaas.png

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến người sử dụng lao động để biết, tham khảo khi ghi chép, điền thông tin tại các mẫu trên khi cần./.​

Toàn văn Văn bản: Tải về GUI_NSDLD_ve_huong_dan_dien_cac_mau_11_va_mau_1_2_signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   260
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video