Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 3, Ngày 16/04/2024, 16:00
Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/04/2024
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 339/QĐ-LĐTBXH ngày 06/3/2024 về phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 năm 2024.

​               ​Mục đích của Đề án là nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, nâng cao năng lực cán bộ, nhà giáo làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên hình thành, hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.


Starup KN 2024 1.jpg

(​Hình ảnh minh họa)

       Đề án gồm 8 nhiệm vụ và giải pháp sau:

       1. ​Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục; các video clip giới thiệu về mô hình hỗ trợ khởi nghiệp của đơn vị, phóng sự, hình ảnh, ấn phẩm tuyên truyền về khởi nghiệp; qua tài liệu và các phương tiện truyền thông. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua hoạt động tổng kết, đánh giá thực hiện Ke hoạch năm 2024 và đánh giá, trao giải tại các cuộc thi.

       2. Tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" năm 2024 - Startup Kite 2024.

       3. Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

       4. Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn.

       5. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp: Tổ chức tập huấn, bồi dường cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hồ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chuyên đề khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn đe phù hợp với thực tiễn; Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo trao đổi, học tập kinh nghiệm về đào tạo khởi nghiệp trong nhà trường cho đội ngũ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

      6. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giao lưu, khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp cận với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Khuyến khích cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng trung tâm hồ trợ khởi nghiệp, tạo không gian khởi nghiệp dùng chung cho học sinh, sinh viên trong nhà trường; thành lập các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

      7. Hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí nguồn vốn hỗ trợ ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; Tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn hồ trợ cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và các hoạt động triến khai công tác hỗ trợ khởi nghiệp tại cơ sở.

      8. Tổ chức quản lý, điều hành.

​GDNN

Lượt người xem:  Views:   147
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video